Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výpočet dovolenky zamestnanca v roku 2019

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.2 Výpočet dovolenky zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Otázka:

Poprosila by som Vás o posúdenie správnosti výpočtu nároku na dovolenku.

Pracovníčka je od 29. 05. 2018 do 31. 12. 2018 práceneschopná (155 pracovných dní).

V 01/2018 nárok na dovolenku : 35 dní

Z toho základná výmera dovolenky : 30 dní (v zmysle KZ VS na rok 2018 o 5 dní navyše)

Dodatková dovolenka : 5 dní

Zostatok k 31. 12. 2018 základnej výmery dovolenky : 22,5 dní

Zostatok k 31. 12. 2018 dodatkovej výmery dovolenky : 2 dni

Pohľad autora na problematiku:

Neuvádzate, koľko dní u Vás v danom roku odpracovala, takže predpokladajme, že pracovala od začiatku roka a tak splnila podmienku odpracovania do 29. 05. 2018 viac ako 60 dní v kalendárnom roku.

Takémuto zamestnancovi môže zamestnávateľ krátiť v zmysle § 109 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti dovolenku za prvých 100 zmeškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zmeškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.

Toto nemôže uplatniť v zmysle § 109 ods.2 toho istého zákona v prípade dočasnej práceneschopnosti vzniknutej z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak dodatkovú dovolenku v zmysle KZ neposudzujete v zmysle § 106 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, tak sa na ňu nevzťahujú ustanovenia o nemožnosti krátenia takejto dovolenky.

Pri výpočte dvanástin budete postupovať nasledovne:

100 + 21 + 21 + 13 = 155 t. j. dovolenku môžeme krátiť o 3 dvanástiny

Výpočet zostávajúcej dovolenky : 35 – [ (35 : 12) x 3] = 35 – ( 2,916667 x 3) = 35 – 8,75 = 26,25 = 26 dní dovolenky.

Zaokrúhľovanie nároku na dovolenku nie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: