Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vznik nového právneho subjektu a preplácanie dovoleniek zamestnancom v roku 2017

4.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.2.3 Vznik nového právneho subjektu a preplácanie dovoleniek zamestnancom v roku 2017

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Naša základná škola sa spája s materskou školou k 31. 12. 2017. Teda od 01. 01. 2018 vzniká nový právny subjekt , ktorého zriaďovateľom je obec. Teda, bude nám pridelené nové IČO, DIČ. Zamestnanci k 31. 12. 2017 budú mať nevyčerpanú dovolenku. Je taká možnosť, že si môžu preniesť dovolenku do novovzniknutého subjektu, alebo ju musíme preplatiť k 31. 12. 2017? Ak áno, máme tu i tri zamestnankyne na rodičovskej dovolenke, im sa to preplatiť nedá.

Prosím, ako máme postupovať, aby sme neporušili zákon?

Pohľad autora na problematiku:

Ak sa prevádza zamestnávateľ alebo jeho časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.

Prevodca prevodom prestáva byť zamestnávateľom. Preberajúci zamestnávateľ prevodom pokračuje ako zamestnávateľ voči prevedeným zamestnancom.​ Prevod práv nastáva automaticky zo zákona, teda nedochádza k skončeniu pracovného pomeru, pretože nie je daný výpovedný dôvod pre zamestnávateľa a nedochádza k uzatváraniu nového pracovného pomeru. Pracovný pomer nekončí ani dohodou ani výpoveďou a neuzatvárajú sa nové pracovné zmluvy, do všetkých práv a povinností (napríklad dovolenka sa tiež prenáša a neprepláca) vstupuje preberajúci zamestnávateľ. Preberajúci zamestnávateľ je povinný okrem iného zamestnancovi započítať dobu trvania pracovného pomeru u prevodcu. To isté platí aj pre mzdové zložky, pre ktoré  sa vyžaduje určité trvanie pracovného pomeru alebo trvanie pracovného pomeru v podniku. Prechod práv sa týka všetkých práv vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.  Ak dôjde

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: