dnes je 2.10.2022

Input:

Vzor dohody o brigádnickej práci študentov

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.2.1 Vzor dohody o brigádnickej práci študentov

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Stiahnuť dokument

Dohoda o brigádnickej práci študentov

uzatvorená podľa § 228 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ......................................................

IČO: ..........................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ........................................................

Adresa trvalého pobytu: ..........................................................

Dátum narodenia: ....................................................................

Článok 1.

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli, že zamestnanec bude vykonávať u zamestnávateľa prácu ........... /napr. pomoc pri správe informačného systému je to študent IT – pozn. má to byť druhovo určená práca –