dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.1 Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa § 182 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:...........................................................................

IČO: .............................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................

Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................

Dátum narodenia: ........................................................................................

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa