dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.5 Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

DOHODA O PREHĹBENÍ KVALIFIKÁCIE

uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ..................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa na