dnes je 18.1.2022

Input:

Vzor dohody o vykonaní práce

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1.1 Vzor dohody o vykonaní práce

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť dokument


DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzatvorená podľa § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................
IČO: ..........................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .........................................................
Adresa trvalého pobytu: ...........................................................
Dátum narodenia: ....................................................................

Článok 1.

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na pracovnej úlohe: ........................ (vypracovanie daňového priznania za rok .......; vymaľovanie bytu, natretie plotu,