dnes je 21.9.2021

Input:

Vzor dohody o vykonaní práce

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1.1 Vzor dohody o vykonaní práce

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzatvorená podľa § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................
IČO: .....................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .................................................... 
Adresa trvalého pobytu: ..................................................... 
Dátum narodenia: .............................................................

Článok 1.

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na pracovnej úlohe: xxx (vypracovanie daňového priznania za rok ...; vymaľovanie bytu, natretie plotu, presťahovanie zariadení, xxx).

Rozsah práce: 50