dnes je 29.3.2023

Input:

Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

30.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.7.2.1 Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, JUDr. Martina Kostková


Stiahnuť dokument

Dohoda o zrážkach zo mzdy,

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 20 ods. 2§ 131 ods. 3 ZP Zákonníka práce v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

   
Názov a sídlo spoločnosti:
IČO: .......................................................................................................  

a

Zamestnanec:

   
Titul, meno a priezvisko: ................................................... Adresa trvalého pobytu: ..................................................... Dátum narodenia: .......................................................  

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa .............. prácu ................................... pre zamestnávateľa.

Zamestnanec dňa .................... 202x