dnes je 21.9.2021

Input:

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

21.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6 Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.


Stiahnuť vzor

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnanec zastáva pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ...................... pracovnú pozíciu personálneho riaditeľa.

Článok I.

Predmetom tejto