dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

9.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.2 Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.


Stiahnuť vzor

(Identifikačné údaje zamestnanca)

NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

PODĽA § 60 ZÁKONNÍKA PRÁCE


Zamestnávateľ: 
Názov spoločnosti: ...........................................................
Sídlo spoločnosti: .............................................................
IČO: .........................................


V ..................... dňa ................

Vec: NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

Pracujem vo Vašej spoločnosti na základe pracovnej zmluvy odo dňa .............. ako .............................. .

Žiadam o skončenie pracovného pomeru na základe