dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 54, § 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4 Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 54, § 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

Ing. Martina Švaňová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor


(označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO)

PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE

podľa § 63 ods. 2 ZP

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa ................. o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce bude Vaša pracovná pozícia zrušená ku dňu