dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

5.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.3 Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.


Stiahnuť vzor

uzatvorená podľa § nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ..................................................

IČO: .......................................................................................................

 

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na uzavretí pracovnej zmluvy za týchto podmienok:

Článok I.
Druh práce

Zamestnanec bude na