dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor vyhlásenia o ručení

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.1 Vzor vyhlásenia o ručení

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor vyhlásenia o ručení

VYHLÁSENIE RUČITEĽA

Podpísaný ..........................................................,

rodné číslo: ........................................................,

bytom .................................................................

vyhlasujem,

že pohľadávku dlžníka – zamestnanca ........................, pracujúceho na pozícii ...................., rodné číslo ................, bytom ...................., ktorý pracuje u veriteľa - zamestnávateľa .................. so sídlom ................, IČO .............., voči veriteľovi – zamestnávateľovi uspokojím, ak tak neurobí dlžník, a to do 30 dní od doručenia písomnej výzvy veriteľa na účet veriteľa: ......................

Veriteľ – zamestnávateľ bude voči ručiteľovi