dnes je 2.10.2022

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.1 Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


(označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa)

VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE

Označenie adresáta:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ..........................................

IČO: ...........................................................................

 


V ................................ dňa ................

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ......................, s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa ................. vykonávam u Vás prácu mzdovej účtovníčky.

V zmysle § 67 Zákonníka práce Vám dávam výpoveď z pracovného pomeru/končím s Vami pracovný pomer výpoveďou.


/pozn. Zákonník práce nevyžaduje, aby zamestnanec