dnes je 2.10.2022

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.6 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .....................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................

Dátum narodenia: .................................................................

a

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .......................................................................................

 

V....................................