dnes je 27.9.2020

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie §63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.6 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie §63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská

PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Zamestnanec:

 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

 

 

a

Zamestnávateľ:

 

 

 

 

Názov a sídlo spoločnosti:

IČO: .......................................................................................................

 

 

V...................................., dňa................

Vážený pán/pani........,

na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa .............., s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa ............... zastávate v našej spoločnosti pracovnú pozíciu ......................

Podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď …, ak… zamestnanec … nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce.

Dňa .............. nadobudol účinnosť zákon č. ....................................................................., na základe ktorého musí mať ............................ kvalifikáciu: .........................................................

Vzhľadom na to, že Vy vyššie uvedenú kvalifikáciu nemáte, končíme s Vami pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce z dôvodu, že nespĺňate predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon Vašej dohodnutej práce.

Vzhľadom k tomu, že u zamestnávateľa nie je k dispozícii žiadna pre Vás vhodná práca, zamestnávateľ Vám nemôže v súlade s § 63 ods. 2 Zákonníka práce ponúknuť inú vhodnú prácu. U zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Váš pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba trvá jeden mesiac, začne plynúť dňa ................. a