dnes je 29.3.2023

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie

12.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.5 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie

JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.


Stiahnuť vzor

Výpoveď zamestnávateľa

Podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

a

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ...........................................................................................

IČO: ......................................

V .................................... dňa................

Vážený pán/pani