dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.8 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce

Názov a sídlo spoločnosti: ...................................................................

IČO: .........................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: ...............................................

V ................................ dňa