dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.5 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .....................................................................................

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ............................................

Adresa trvalého pobytu: ..............................................

Dátum narodenia: .......................................................

V ................................ dňa ................

VEC: VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA