dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácie

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.2 Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácie

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE

(§ 184 ZP Zákonníka práce)


Zamestnávateľ:

Názov spoločnosti: ..............................................................

Sídlo spoločnosti: ................................................................

IČO: ....................................................................................

 
Vec: Žiadosť zamestnanca o vykonanie inventarizácie v súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Zákonníka práce


Na základe pracovnej zmluvy som do dňa………… pracoval ako……… (konkretizovať dojednaný druh práce) na pracovisku……… So zamestnávateľom som dňa ............... uzavrel dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti v súlade s ustanovením § 182 Zákonníka