dnes je 27.1.2021

Input:

Zamestnanci, ktorým to potvrdí zamestnávateľ, už majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19

24.11.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 21. novembra 2020 majú nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 tí zamestnanci, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19. Zamestnávateľ im musí potvrdiť, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Z rovnakého dôvodu majú nárok na úrazový príplatok aj osoby, ktoré vykonávajú spoločensky významné činnosti súvisiace s výkonom protipandemických opatrení, v rámci ktorých sú vystavení významnému riziku nákazy (tzv. dobrovoľníci - § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení), ak im právnická osoba, pre ktorú takáto fyzická osoba vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri činnosti, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti. Vyplýva to z prijatej novely zákona o