dnes je 22.9.2020

Input:

Zamestnanci vyslaní na Slovensko už majú nárok na rovnaké zložky mzdy ako slovenskí zamestnanci

12.8.2020, Zdroj: SITA

Zamestnanci, ktorí sú vyslaní na Slovensko, majú od konca júla tohto roka rovnako ako slovenskí zamestnanci nárok na ďalšie povinné zložky mzdy. Ide napríklad o mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania či dopravy v prípade pracovnej cesty. Na tieto zložky mzdy majú vyslaní zamestnanci nárok v rozsahu a za podmienok, ako ich zamestnávateľ platí aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá sa začala uplatňovať od konca júla tohto roka. Novelou pracovného kódexu sa do slovenského právneho poriadku preberá eurosmernica o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

"Po novom majú zamestnanci vyslaní na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov nárok na všetky povinne uplatniteľné podmienky zamestnávania hostiteľského členského štátu, akoby bola pracovná zmluva uzavretá podľa práva hostiteľského štátu," uviedla v tlačovej správe poradenská spoločnosť Accace. Výnimkou sú postupy a podmienky uzatvárania a ukončovania pracovnej zmluvy a zákazu konkurencie po skončení pracovného pomeru. Cezhranične dočasne pridelení zamestnanci majú naďalej nárok na