dnes je 17.4.2021

Input:

Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa už nebude možné rozšíriť na ďalších zamestnávateľov

2.3.2021, Zdroj: SITA

Od začiatku marca sa mení zákon o kolektívnom vyjednávaní. Záväznosť reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa už nebude možné rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí nie sú združení v zamestnávateľskom zväze a nie sú pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorou sa novelizuje aj zákon o kolektívnom vyjednávaní.

Osoby staršie ako 15 rokov budú môcť do skončenia povinnej školskej dochádzky vykonávať okrem činností v kultúre, umení, športe a reklame aj ďalšie ľahké práce, ktoré charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, ďalší vývoj alebo ich školskú dochádzku. O tom, či ide o ľahkú prácu, rozhodne inšpektorát práce, ktorý vydá povolenie na žiadosť zamestnávateľa.

Od marca sa tiež