Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmena hodnoty stravného pre zamestnancov v roku 2018

16.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.2 Zmena hodnoty stravného pre zamestnancov v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %. Podľa štatistických údajov za mesiac január 2018 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách, nakoľko mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike dosiahol hodnotu 105,1 %, čo predstavuje zvýšenie o 5,1 %.

Návrhom opatrenia sa sumy stravného pre pracovné cesty zvýšia nasledovne:

- pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín zo 4,50 € na 4,80 €,

- pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín zo 6,70 € na 7,10 €,

- pre časové pásmo nad 18 hodín z 10,30 € na 10,90 €.

Zvýšené sumy stravného budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zmena sumy stravného v oblasti stravovania zamestnancov znamená, že:

- príspevok zamestnávateľa na stravovanie, ktorý je podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, sa z doterajšej maximálnej výšky 2,48 € zvýši na 2,64 €,

- hodnota poskytnutej stravovacej poukážky, ktorá podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, sa z doterajšej minimálnej výšky 3,38 € zvýši na 3,60 €,

- príspevok zamestnávateľa z hodnoty stravovacej poukážky, ktorý podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce je najmenej 55 % ceny jedla, sa z doterajšej minimálnej výšky 1,86 € zvýši na 1,98 €.

Zmena sumy stravného

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: