Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Porušenie pracovnej disciplíny

 

ODBORNÍK ODPORÚČA

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Praktické informácie - Daň z príjmov - Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období  zdaniteľné príjmy:

  • zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo
  • z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti  a z prenájmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov)

Daňovník si daňový bonus môže uplatniť aj ak má dieťa prechodný pobyt mimo domácnosť. napr. Pokiaľ dieťa študuje na strednej škole mimo trvalé bydlisko a v mieste školy býva na internáte.

Daňový bonus 
v jednotlivých mesiacoch

Január až Jún

Júl až December

Rok 2018

21,56 €

Rok 2017

21,41€

21,41€

Rok 2016

21,41€

21,41€

Rok 2015

21,41€

21,41€

rok 2014

21,41€

21,41€

rok 2013

21,03 €

21,41€

rok 2012

20,51 €

21,03 €

rok 2011

20,02 €

20,51 €

rok 2010

20,00 €

20,02 €

rok 2009

19,32 €

20,00 €

rok 2008

555,00 Sk

582,00 Sk

Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden daňovník. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí:O sumu daňového bonusu sa znižuje daň (nie základ dane).

  • matka,
  • otec,
  • iná oprávnená osoba.

Daňovníci si môžu uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.

ročnom zúčtovaní v prípade, že daňovník vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko mesiacov, je možné znížiť si daň len o konkrétne mesiace. Pričom výšku vypočíta tak, že sčíta bonusy za jednotlivé mesiace, v ktorých si uplatňuje nárok podľa vyššie uvedenej tabuľky.

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: