dnes je 23.6.2024

Input:

Minimálna mzda v roku 2024

12.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.1 Minimálna mzda v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú sumu, ktorú možno zamestnancovi zaplatiť za jeho prácu (mesačne pri trvalom pracovnom pomere). Možno skonštatovať, že ide o hraničnú hodnotu, ktorú zamestnávateľ nemôže znížiť. Výška minimálnej mzdy je upravená osobitným predpisom, a to zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy s ohľadom na spôsob odmeňovania zamestnancov.

Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce”) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Zástupcovia zamestnávateľov spolu so zástupcami