dnes je 24.5.2024

Input:

Fluktuácia zamestnancov na pracovisku

7.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.4 Fluktuácia zamestnancov na pracovisku

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Fluktuácia zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou dnešného pracovného prostredia, ktoré má významný vplyv na organizácie a ich výkonnosť. Tento článok sa zameria na identifikáciu príčin fluktuácie, pochopenie dôsledkov, ktoré má na podnikanie, a poskytnutie stratégií na riadenie tohto fenoménu.

Príčiny fluktuácie zamestnancov

  1. Nespokojnosť s pracovnými podmienkami: Nedostatočné platy, nedostatok rozvojových príležitostí, nevhodná pracovná kultúra alebo nevyvážený pracovný a súkromný život môžu viesť k nespokojnosti zamestnancov a ich odchodu z organizácie.
  2. Nedostatok kariérnych perspektív: Zamestnanci môžu opustiť organizáciu, ak nevidia možnosti pre svoj kariérny rast a rozvoj.
  3. Konflikty v tíme: Konflikty medzi kolegami alebo medzi zamestnancami a ich nadriadenými môžu viesť k zvýšenej fluktuácii.