dnes je 28.10.2021

Najnovšie

Gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie sa od 1. 1. 2022 zrovnoprávnia

27.10.2021, Zdroj: NRSR

... Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia. Do výšky 55 % sumy stravného obe formy príspevku nebudú zdanené. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 95 zo 131 prítomných poslancov. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Finančná správa bude od 1. januára 2022 s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky

26.10.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa bude od 1. januára budúceho roka s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale rozhodnutia a úradné dokumenty im bude finančná správa zasielať na Ústredný ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Počet dlhodobo nezamestnaných na Slovensku v septembri mierne klesol

25.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu septembra tohto roka takmer 95,8 tisíca ľudí, ktorí boli bez práce viac ako jeden rok. V porovnaní s augustom tak počet dlhodobo nezamestnaných klesol o 388. Medziročne však ide o nárast o 32 percent, teda o 23,1 tisíca dlhodobo nezamestnaných. Vyše jedného ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ženy majú nižšie platy ako muži aj tento rok, od pondelka až do konca roka pracujú zadarmo

25.10.2021, Zdroj: SITA

... Od pondelka 25. októbra tohto roka budú ženy s priemerným zárobkom na Slovensku až do konca roka pracovať zadarmo. Ženy si polepšili, keďže tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni, celkovo sú ale za mužmi pozadu o pár stoviek eur. Ako sa uvádza v tlačovej správe Business Leaders Forum ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ak parlament schváli novelu Zákonníka práce, systém stravného pre zamestnancov podľa AZZZ výrazne zdražie

25.10.2021, Zdroj: SITA

... Ak parlament schváli poslanecký návrh novely Zákonníka práce, doterajší systém stravného založený na stravovanízamestnancovv kantínach, a tých, ktorí využívajú stravenky či gastrokarty prezamestnancov, výrazne zdražie. V tlačovej správe na to upozorňuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku naďalej stúpa, atakuje hranicu 70-tisíc

22.10.2021, Zdroj: SITA

... Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku v septembri opäť mierne vzrástol. V minulom mesiaci na Slovensku pracovalo 69,2 tisíca cudzincov, čo bolo o 429 osôb viac ako v auguste. Počet cudzincov, ktorí si u nás zarábajú, pritom od februára minulého roka až do marca tohto roka nepretržite klesal. Vlani ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za október 2021 i zmeny lehôt splatnosti odloženého poistného

21.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie novú možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 20. októbra 2021 a ktoré posúva aj ďalšie lehoty splatnosti ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Od 1. novembra 2021 sa zmení posudzovanie invalidity u poistencov s poruchami autistického spektra na základe novely zákona o sociálnom poistení

18.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Posudzovanie zdravotného stavu autistov, ktoré je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok, bude od 1. novembra 2021 jednoduchšie. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá poruchy autistického spektra zakomponovala priamo do prílohy č. 4 tohto zákona. Práve na základe diagnóz ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnanecké benefity má vo svojej práci stále viac zamestnancov na Slovensku

15.10.2021, Zdroj: SITA

... Zamestnanecké benefity má vo svojej práci stále viac zamestnancov na Slovensku. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Podiel zamestnancov, ktorí na svojom pracovisku nemajú k dispozícii žiaden benefit, sa tak stále znižuje. V tomto roku ide o zhruba 19 ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Úrazové dávky sa v roku 2022 zvýšia o 1,6 %

15.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Od 1. januára 2022 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. Orovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených spohrebom. Od 1. januára 2022 sa ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Faktory motivácieArchív

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako efektívne riadiť tímArchív

14.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pre výkonnosť tímu je  dôležité, aby bol zložený z jednotlivcov, ktorí sú schopní podávať požadovaný výkon a zároveň je dôležité, ako je tím riadený . V oboch týchto oblastiach tímu je veľmi veľa poznatkov, vyberáme z nich tie, ktoré sú pre prax riadenia najaktuálnejšie a najužitočnejšie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácieArchív

21.7.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia ...

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len „zmesi“), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, nehľadiac na to, či sú vyrobené zámene, je jeho povinnosťou ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Ako odhaliť manipulatívne techniky zamestnancov na pracovisku

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 9.11.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ako hľadať pracovníkov v čase homeofficu?

Lektor: Mgr. Jozef Gašparík

Dátum: 11.11.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
ODBORNÍK ODPORÚČA
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV