Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

„Načierno“ sa robiť neoplatí, hrozia nízke dôchodky a iné dávkyGarancia

14.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa opakovane upozorňuje poistencov, že tzv. práca načierno sa nevypláca. Pracovať treba vždy na základe písomnej pracovnej zmluvy alebo dohody a tiež je vhodné si overiť, či zamestnávateľ zamestnanca zaregistroval do Sociálnej poisťovne a či ...
viac

Pozor pri striedaní brigád - odvodová výnimka platí len na jednu dohoduGarancia

1.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä študentov, ktorí často striedajú brigády, ale aj ich zamestnávateľov, aby si riadne plnili povinnosti pri prihlasovaní a odhlasovaní dohodárov z registra Sociálnej poisťovne. Predovšetkým študenti by si mali pri striedaní ...
viac

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018Garancia

27.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Čo je ročné zúčtovanie preddavkov na daň Na konci zdaňovacieho obdobia daňovník (fyzická osoba), ktorému plynuli zdaniteľné príjmy a ich suma presiahla ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2018 je to suma 1 915,01 €), ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 166 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť nielen žene ale aj mužovi, rodičovskú dovolenku, ktorý o to požiada. Táto povinnosť trvá až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, ale ZP pozná aj výnimku. Rodičovská ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Poskytovanie výrobkov zamestnancom bezodplatne v roku 2019Garancia

27.2.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od roku 2019 chceme poskytovať našim zamestnancom určitý počet výrobkov vlastnej výroby bezodplatne, s tým, že zamestnancov nechceme zaťažiť zdanením tohto nepeňažného príjmu. Chceme, aby to bol náklad spoločnosti. Chcela by som si overiť, či ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Práca zamestnankyne počas materskej dovolenky v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať, či je možné, popri poberaní materskej dávky pracovať na dohodu, bez toho aby to malo vplyv na poberanú materskú dávku, ak by to bolo možné, aký typ zmluvy je potrebné so zamestnancom uzavrieť? Odpoveď: Legislatívna ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Trendy v nábore zamestnancov v roku 2019Garancia

26.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecne platí, že ani tak nezáleží na tom, ako rýchlo spoločnosť realizuje nábor nového zamestnanca, dôležité je získať vhodného a kvalifikovaného zamestnanca. Najväčšou prekážka rýchleho nárastu náboru je nedostatočné ...
viac

Typy náborov zamestnancov v roku 2019Garancia

20.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nábor a výber nového zamestnanca je dôležitou súčasťou každej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Správnym spôsobom výberu, jeho kvalitou, ovplyvňujeme rýchlosť s akou sú schopní noví pracovníci prevziať svoji prácu a svojimi ...
viac

Zamestnanecké benefity v roku 2019Garancia

15.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecké benefity sú, okrem dobrého platu, pre zamestnanca cesta k dlhodobej spokojnosti a k nízkej fluktuácii. Dnes sa ale nehovorí len o finančných benefitoch, ale veľmi dôležitým je najmä voľný čas, ktorý môžu stráviť s  ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014Garancia

14.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru ( § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

§ 152a ZP - Rekreácia zamestnancovGarancia

21.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament na svojej 35. schôdzi schválil s účinnosťou od 1. januára 2019 novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorou sa menia a dopĺňajú aj iné zákony ako Zákonník práce ( ZP ), zákon o ...
viac

Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. ZdeňkaDvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 123 Zákonníka práce /ZP/ zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce /práce od 22,00 hod. do 6,00 hod./ mzdové zvýhodnenie od 1. mája 2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ošetrovanie člena rodiny - OČR v roku 2018Garancia

12.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ošetrovanie chorého člena rodiny a starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku z ustanovených dôvodov sú osobnou prekážkou v práci a zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca z týchto dôvodov ospravedlní a poskytne pracovné voľno. Cieľom ošetrovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 47/2019 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 53/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 58/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 115/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.3.2019, Košice
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
10.4.2019 - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
17.4.2019, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
6.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: