Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Zahraničná pracovná cesta v roku 2018

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Výpoveď zo strany zamestnávateľa v roku 2019Garancia

14.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...
viac

Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2019Garancia

13.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...
viac

Od januára 2019 sa opäť valorizujú dôchodkyGarancia

6.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy ...
viac

Zamestnávanie starobného dôchodcu - povinnosti zamestnávateľa v roku 2018Garancia

29.10.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na starobný dôchodok má fyzická osoba, ktorá podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení získala najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšila dôchodkový vek. Splnenie týchto zákonných podmienok ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zahraničná pracovná cesta v roku 2018Garancia

29.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika vnútroštátnych a zahraničných pracovných ciest je primárne regulovaná zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ( ZCN ) a až sekundárne Zákonníkom práce ( § 57 ZP ). Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca v dôchodkovom veku na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2018Garancia

29.10.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnanca rok narodenia 1952, (má dôchodkový vek) zo Sociálnej poisťovne predložil rozhodnutie, že je poberateľ invalidného dôchodku. Môžeme ako zamestnávateľ uplatniť mesačne nezdaniteľnú čiastku na zníženie základu dane? Odpoveď: ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Doprava na firemnú akciu z pohľadu čerpania sociálneho fondu v roku 2018Garancia

29.10.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ zakúpil lístky do divadla pre svojich zamestnancov, tieto náklady chceme financovať zo sociálneho fondu. Je možné financovať aj dopravu do divadla, prosím? (faktúra od prepravcu) Ďalej by ma zaujímalo, či je možné čerpať zo ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odpočítateľná položka na daňovníka u zahraničného študenta v roku 2018Garancia

29.10.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z Ukrajiny, ktorý študuje na SK. Otázka: môžem tomuto študentovi uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka? Odpoveď: Pohľad autora na problematiku: Základ dane sa v zmysle § 11 ods. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Návrh na zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa od roku 2019.Garancia

29.10.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V NR SR je predložený návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ), ktorým sa mení výška poskytovaného daňového bonusu na vyživované dieťa (daňový bonus) pre vymedzenú skupinu detí. Nárok na daňový bonus upravuje § ...
viac

Výpoveď zo strany zamestnanca v ZPGarancia

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je prosím Vás možné odvolať z vedúcej pracovnej pozície zamestnanca, ktorému bol založený pracovný pomer pracovnou zmluvou, resp. vykonáva pracovnú funkciu na základe dohody o zmene pracovnej zmluvy v prípade, že zamestnávateľ upraví ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sviatok a nepretržitá prevádzka z hľadiska pracovného časuArchív

23.10.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný čas je podľa Zákonníka práce ( § 85 ods. 1 ZP ) časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Doba odpočinku nie je zákonom definovaná, no ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018Garancia

17.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017 boli schválené s účinnosťou v roku 2018: - nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2018, - nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Garancia

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 247/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 777/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 248/2018 Z.z. o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov (vyšlo dňa: 4.9.2018 v čiastke č. 89)
  • 268/2018 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
  • 281/2018 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 293/2018 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 313/2018 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
3.12.2018 - 4.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
4.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
18.12.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: