dnes je 14.12.2019
Najnovšie

Zmeny v legislatíve v Českej republike od 1. januára 2020Garancia

12.12.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. januára 2020 nadobudnú účinnosť novely zákona č. 259/2017 Z. z. a č. 164/2019 Z. z. o sociálnom poistení a spustí sa prevádzka povinného systému eNeschopenky. Elektronické spracovanie prinesie zjednodušenie v predávaní informácií medzi chorými ( ...

Dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eurGarancia

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eur. Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eur. Dôchodková hodnota je ...

Zamestnanecké benefity v roku 2020Garancia

10.12.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert Viete, aké budú zamestnanecké benefity budúcnosti? Dôležité. Pretože v dnešnej dobe nie je žiadna zábava získať a udržať si kvalitných zamestnancov. To dobrí zamestnávatelia vedia, a preto prichádzajú so stále zaujímavejšími, ba ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Oslovenie uchádzačov cez sociálne siete v roku 2020Garancia

10.12.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samozrejme, možností je veľa. Len mizivé percento spoločností sa dnes už uspokojí s jednoduchým inzerátom na nástenke Úradu práce, prípadne priestorom v novinách 4 × 3 centimetra. Ľudia hľadajúci prácu, začínajú na internete, a ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zmeny v dlhodobom ošetrovaní začnú v praxi platiť od r. 2021Garancia

9.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Národná rada Slovenskej republiky schválila minulý týždeň zákon, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2021 prinesie zmeny v sociálnom poistení spočívajúce v zavedení inštitútu dlhodobého ošetrovného. Národná rada Slovenskej republiky schválila minulý týždeň zákon, ...

Ak zamestnávateľ nepošle Sociálnej poisťovni výkaz, eviduje ho ako neplatiča!Garancia

5.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne. Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a ...

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2019 / 2020Garancia

2.12.2019, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Životné minimum k 1.1. 2019 2020 Jedna plnoletá fyzická osoba 205,07 € 210,20 € Ďalšia spoločne posudzovaná osoba 143,06 € 146,64 € ...

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020Garancia

28.11.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 1. januára 2020 vstúpi do účinnosti zákon NR SR č. 320/2019 Z. z. , ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

28.11.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca v roku 2019Garancia

28.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec má za r. 2019 nárok na 25 dní dovolenky, ktoré si nevyčerpal a zostatok dovolenky z r. 2018 na 15 dní dovolenky. Otázka znie, či v mzde za 12/19 môžeme zamestnancovi preplatiť zo zostatku z 2018 dovolenku v počte 5 dní, ak ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019Garancia

15.5.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Garancia

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnancovi bola doručená výpoveď v zmysle § 63, ods. 1 písm. b) ZP dňa 13. 2. 2019. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby dňa 31. 5. 2019. Zamestnanec sa však stal práceneschopným 14. 2. 2019, čiže pred začiatkom plynutia ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

26.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počas pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca so zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, pri ktorej nemá zamestnanec nárok na mzdu ani na náhradu mzdy. Zamestnanec zostáva naďalej zamestnancom, len z rôznych dôvodov čerpá voľno bez náhrady ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odstupné v roku 2019Garancia

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov alebo zdravotných dôvodov, patrí odstupné po splnení zákonom stanovených podmienok. Zamestnávateľ môže ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

18.12.2019, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2020

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

12.2.2020 - 14.2.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

27.2.2020, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

6.4.2020 - 8.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

14.4.2020 - 15.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o dani z príjmov FO s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV