dnes je 25.7.2021

Najnovšie

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieGarancia

21.7.2021, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Dohoda o zvýšení kvalifikácie uzatvorená podľa  § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: IČO: ................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sociálna poisťovňa už komunikuje s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v EÚ elektronicky

20.7.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa si už s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v Európskej únii vymieňa vybrané údaje o poistencoch elektronicky. Úspešne tak spustila nové služby v rámci projektu EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) financovaného z grantu Európskej únie. Výsledkom bude rýchly ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pandemické vyhorenieGarancia

19.7.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Počas pandémie, pokračujúceho obdobia izolácie, osamelosti a sociálneho vzďaľovania sa, a to viedlo 60% ľudí vo Veľkej Británii k tomu, že je pre nich ťažké zostať pozitívnymi každý deň tak, ako tomu bolo pred pandémiou. Nárast „pandemického vyhorenia” spôsobil, že veľká ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako zvládnuť stres a úzkosť na pracovisku v roku 2021Garancia

19.7.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V diskusiách o depresii na pracovisku sa často prehliada, že sociálna úzkostná porucha môže byť súvisiacim faktorom. Podľa rôznych štúdií bola takmer polovici ľudí s diagnostikovanou depresiou diagnostikovaná aj úzkostná porucha vrátane sociálnej úzkostnej poruchy. Príznaky ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Exit interview- ako na to?Garancia

19.7.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nedávno sme si v rámci večerného rozhovoru s manželom preberali svoj deň, kto čo prežil, čo a kto ho stretol, čo mu to dalo a pod. Je to náš pravidelný rituál. Taká určitá forma psychohygieny. Manžel spomínal, že v ten deň bol u klienta a videl ako jeden zamestnanec, s  ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pohoda na pracovisku v roku 2021Garancia

19.7.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dnes je potrebné, aby lídri v oblasti ľudských zdrojov stavali blahobyt zamestancov do jadra svojej HR stratégie. Ak chcete, aby sa pohoda stala jadrom Vašej stratégie, musíte si najskôr zmapovať, ako vyzerá pohoda v práci v odvetví, v ktorom pôsobíte. Prvá otázka, ktorú ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnávatelia súhlasia so zvýšením minimálnej mzdy pre rok 2022 na 646 eur

19.7.2021, Zdroj: SITA

... Asociácia priemyselných zväzov a dopravy žiada, aby sa pri zvyšovaní minimálnej mzdy na rok 2022 dodržalo automatické zvyšovanie hrubých zárobkov podľa zákona o minimálnej mzde.Pre agentúru SITA to uviedol generálny sekretár asociácie Andrej Lasz. Zákonný automat hovorí o minimálnej mzde na úrovni 57 ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v júni mierne vzrástol

19.7.2021, Zdroj: SITA

... Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti na Slovensku v júni stúpol na 78,8 tisíca. Oproti máju išlo o nárast o 916 poberateľov dávky. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilaSociálnapoisťovňa. V porovnaní s júnom minulého roka dostalo dávku v nezamestnanosti minulý mesiac o 14,7 tisíca osôb viac. Dôvodom ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci máj 2021

19.7.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vmesiaci máj 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných vinformačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 136 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Zuvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 37 žien a 99 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Faktory motivácieArchív

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako efektívne riadiť tímArchív

14.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pre výkonnosť tímu je  dôležité, aby bol zložený z jednotlivcov, ktorí sú schopní podávať požadovaný výkon a zároveň je dôležité, ako je tím riadený . V oboch týchto oblastiach tímu je veľmi veľa poznatkov, vyberáme z nich tie, ktoré sú pre prax riadenia najaktuálnejšie a najužitočnejšie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácieArchív

21.7.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia ...

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len „zmesi“), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, nehľadiac na to, či sú vyrobené zámene, je jeho povinnosťou ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Ako nerobiť ľahké veci ťažkými a ťažké ešte ťažšími?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 27.7.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.7.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
ODBORNÍK ODPORÚČA
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Webináre, Online konferencie