Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Sociálne dávky od 1. 1. 2019

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní prostredníctvom personálnej agentúry v roku 2019Garancia

14.12.2018, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme užívateľský zamestnávateľ. Zamestnávame prostredníctvom personálnej agentúry zamestnancov cudzincov a aj našincov. Momentálne sa dostala agentúra do problémov a za mesiac október nevyplatila zamestnancom mzdu. Podľa §58, odt. 10 sme ...
viac

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieGarancia

12.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Vzor ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE ( § 184 Zákonníka práce )   Zamestnávateľ: Názov spoločnosti: .............................................................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Otcovia budú môcť čerpať materské spolu s matkamiGarancia

12.12.2018, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Slovensko dosahuje vysoký štandard v rodinnej politike, čoho dôkazom sú aj ďalšie významné zmeny v prijatej novele zákona o sociálnom poistení. Od januára budúceho roka budú môcť rodičia čerpať materské súbežne, teda otec i matka, ale každý na iné dieťa. Tento ...
viac

Právna úprava dohody o vykonaní práceGarancia

11.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Z hľadiska náležitostí sa vyžaduje, aby dohoda mala písomnú formu pod sankciou neplatnosti (ust.  § 226 ods. 2   ZP prvá veta. Ohľadom doložky neplatnosti možno odkázať na ust.  § 17 ods. 2   ZP ). ZP v ust. § 226 ods. 2 ZP ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovGarancia

11.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená podľa § 228 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti.................................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Trendy v HR pre rok 2019Garancia

11.12.2018, Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Keďže sa nám blíži obdobie konca starého roku, toto obdobie sa spája i s bilancovaním a novými trendmi pre budúci rok. V tomto článku sa pozrieme na trendy, ktoré nás v budúcom roku čakajú v oblasti HR. Zameriame sa na tieto ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Základné mzdové veličiny pre HR manažéra v 2019Garancia

11.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak, ako každoročne, aj v roku 2019 sa budú v mzdovom účtovníctve používať mzdové veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017, veličiny odvodené od výšky ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Garancia

11.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Ako sa zvýšia dôchodky Dôchodky sa v roku 2019 ...
viac

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

10.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:    IČO: ...................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

10.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia  § 42 až 44  Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018Garancia

17.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017 boli schválené s účinnosťou v roku 2018: - nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2018, - nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014Garancia

14.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru ( § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Garancia

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 313/2018 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 318/2018 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.12.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: