Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Všetko o dovolenkách v roku 2018

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018Garancia

28.6.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V živote človeka niekedy nastane sociálna udalosť, kedy jeho najbližší príbuzní nie sú schopní sa o seba postarať a potrebujú dočasnú opateru v chorobe. Zákonník práce myslel na takúto udalosť a do § 141 ods. 1 zakotvil, že zamestnávateľ je ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako zvládať stres a deadliny

28.6.2018, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Časový zhon a tlak v práci asi pozná dobre každý z nás. Horiace termíny a množstvo úloh, ktoré bolo potrebné spraviť už včera, je v podstatne každodennou súčasťou mnohých. Doba je rýchla a spoločnosti majú často pocit, že ak sa niečo ...
viac

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2018Garancia

27.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával prácu u neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovným pomer ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dohoda o vykonaní práce a prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne v roku 2018Garancia

25.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec bude pracovať na dohodu o vykonaní práce od 2. 7. 2018 do 23. 7. 2018. Bude pracovať od pondelka do piatku, ale nebude pracovať vo sviatok 5. 7. 2018, soboty a nedele sú voľné. Ako v takomto prípade treba dohodára správne ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Mzdové zvýhodnenie zamestnanca v dvojzmennej prevádzke v roku 2018Garancia

22.6.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať na mzdové zvýhodnenia, kt. sú v platnosti od 05/2018. Náš zamestnanec pracuje v pravidelnej prevádzke na 2 zmeny od pondelka do piatku. Do prace nastupuje prvá zmena v pondelok od 15,30 - 23,45. Druha zmena začína ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pri odpracovaní 11 hodinovej pracovnej zmeny v roku 2018Garancia

21.6.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci majú dohodnutý nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pracujú 2 dni x 11,5 hodín a 2 dni voľno. Zamestnávateľ im poskytne po 4 hodinách práce teplé jedlo alebo stravný lístok. Má povinnosť poskytnúť ďalšie teplé jedlo alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako zmena životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky, predčasný starobný a minimálny dôchodokGarancia

21.6.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2019 tiež na ...
viac

Stravné lístky od 1. 6. 2018 z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

19.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 6. 2018 upravujeme smernicu ohľadom stravných lístkov nasledovne: Stravný lístok v hodnote 3,80 Eur: • 2,50 - príspevok zamestnávateľa (z nákladov, účet 527), • 0,15 - príspevok zo sociálneho fondu (472), • 1,15 - ...
viac

Zmena výšky stravného zamestnancov od 1. 6. 2018Garancia

18.6.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, opatrením č. 148/2018 zo dňa 16. mája 2018 od 1. júna 2018 zvyšuje sumy stravného v jednotlivých časových ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Lekárske prehliadky zamestnanca z pohľadu mzdového účtovníctva v roku 2018Garancia

15.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019Garancia

28.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
/Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o minimálnej mzde, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014Garancia

14.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru ( § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus u zamestnancovArchív

15.6.2012, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus buď u svojho zamestnávateľa, alebo po skončení roka v rámci podaného daňového priznania k dani z príjmov. Postup v priebehu roka V priebehu roka si zamestnanec (daňovník ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Garancia

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 12.6.2018 v čiastke č. 58)
  • 161/2018 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 174/2018 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 192/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 201/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 9.7.2018 v čiastke č. 70)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.11.2018 - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
22.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
20.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
21.8.2018 - 22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
30.10.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
24.8.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Prihláška tu!
5.9.2018 - 7.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
5.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: