dnes je 24.5.2024

Najnovšie

Zamestnanecké benefity v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Príklad č. 1:  Zamestnávateľ uzatvoril s miestnou základnou školou zmluvu o prenájme telocvične, na základe ktorej môžu jeho zamestnanci využívať priestory telocvične na športové aktivity každý štvrtok v čase od 17.00 hodiny do 21.00 hodiny. Mesačné nájomné bude hradené ...

Príklad na určenie minimálnej dĺžky výpovednej doby u zamestnanca pri výpovedi na začiatku mesiacaGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Príklad: Zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracoval menej ako rok, sa dňa 31.1.2024 nedostavil do práce z dôvodu návštevy lekára. Počas nasledujúceho pracovného dňa, t. j. 1.2.2024, od svojho zamestnávateľa obdržal výpoveď. 1-mesačná výpovedná doba v takomto začne plynúť ...

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Výška príspevku na rekreáciu je podľa Zákonníka práce v sume 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. V prípade zamestnancov, ktorí pracujú na pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa suma príspevku na rekreáciu znižuje, a to ...

Oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Príklad č. 1: Zamestnanec bol prijatý do zamestnania na pozíciu disponent výroby na trvalý pracovný pomer. Pri nástupe do zamestnania bol riadne oboznámený s BOZP v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. Po jednom  mesiaci  bol preložený na iné pracovisko s iným ...

Zodpovednosť zamestnanca za poškodenie služobného mobilného telefónuGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pomerne často sa možno stretnúť v aplikačnej praxi s otázkami zamestnávateľov, či môžu od zamestnancov vyžadovať pomernú časť úhrady nákladov spojených s poškodením mobilných zariadení (najmä mobilného telefónu), ktoré im zverujú do dispozície, alebo požadovať celkovú úhradu ...

Vedomosť o mieste dovolenky zamestnancaGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Spornou otázkou je právo zamestnávateľa vedieť, kde zamestnanec bude tráviť dovolenku a s kým – pretože je to jeho právo tráviť svoj osobný čas na mieste, ktoré si zvolí – spadá to do jeho súkromného a rodinného života. Ak by teda zamestnávateľ jednostranne chcel zamestnanca ...

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024PodcastGarancia

20.5.2024, JUDr. Radka Sláviková Geržová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:38:27

... Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa, keď sa ohlásia odbory? Čo robiť, ak máte pochybnosti o ich skutočnom zastúpení? 🏢 Odhalíme dôležité detaily, vrátane ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:38

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Práca cez sviatok v roku 2024Garancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Zamestnanci výrobnej spoločnosti pracujúci priamo vo výrobe v 3- zmennej prevádzke sú odmeňovaní mesačnou mzdou 37,5 hod úväzok pondelok – piatok. Zvyčajne počas sviatku, ktorý je počas pracovného týždňa, sú zamestnanci doma a majú zaplatené akoby boli v práci. ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovnoprávna zodpovednosť a jej preventívna zložka v praxiGarancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Príklad: V priestoroch výrobnej haly zamestnávateľa hrozila zamestnávateľovi bezprostredne škoda požiarom v danom prípade. Zamestnanec mal možnosť uvedenej škode zabrániť tým, že by použil hasiaci prístroj. Keď zamestnávateľ od zamestnanca požadoval náhradu škody, zamestnanec ...

viac článkov
Najčítanejšie

Faktory motivácieArchív

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Mojmír Kališ Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitúArchív

1.1.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pozn. okrem § 48 ZP viď. aj osobitné pravidlo v § 252o ZP . § 252o Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (1) Pracovný ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl. ZP Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľaArchív

1.3.2023, JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť vzor ŽALOBA O NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl.  Zákonník práce Okresný súd:   ............. ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnancaArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, dátum bydliska/pobytu) NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU PODĽA  § 60 ZP  ZÁKONNÍKA PRÁCE   Zamestnávateľ:    Názov spoločnosti: ......................................................   Sídlo spoločnosti: ...... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility management

3.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia podporných činností v organizácii. Cieľom aplikácie facility managementu v spoločnosti je dosiahnuť zefektívnenie prevádzky firmy a zníženie nákladov na podporné činnosti – zníženie prevádzkových nákladov pri ich vyššej kvalite. Výsledným efektom je bezproblémový priebeh základnej činnosti organizácie. Čo je ale dôležitejšie, facility management vytvára pre manažment skvelú príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie podporných činností v budúcnosti. To predpokladá nielen skúsenosti z praxe, ale aj kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu ako podmieňujúceho faktora profesionálneho facility managementu. Cieľom školenia je získať základné znalosti z oblasti facility managementu. Predmetom školenia je: Facility management ako nástroj skvalitnenia riadenia podporných činností organizácie Kľúčové indikátory úspešného facility managementu Znalosti a kompetencie, ktoré sa využívajú pri aplikácii facility managementu v organizácii Prihláška tu!

Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

6.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou, odvody a dane očami Ing. Renáty Blahovej

Systém zdravotných odvodov na Slovensku je európskym unikátom. Ide de facto o daň, ktorej výber sme pred 20 rokmi v Zajacovej reforme spriva...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

ZŤP a chránené dielne

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.5.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ako pripraviť efektívny teambuilding pre zamestnancov v roku 2024

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 3.6.2024

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ODBORNÍK ODPORÚČA
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV