Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Trendy v HR pre rok 2019

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Personálny lízingGarancia

11.1.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo je personálny lízing Personálny lízing predstavuje novú formu získavania zamestnancov, ktorá pomáha hľadať pracovné sily najjednoduchšími formami bez zdĺhavého procesu náborov, výberov a investovania do prípravy zamestnancov, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Oslovenie uchádzačov cez LinkedInGarancia

11.1.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
LinkedIn je sociálna sieť, ktorá bola spustená v roku 2003. Stránka má viac ako 500 miliónov členov vo viac ako 200 rôznych krajinách. Bola vytvorená, aby pomohla vytvárať príležitosti pre globálnu pracovnú silu a jej poslanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Osobná značka a jej význam pri nábore zamestnancovGarancia

9.1.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Značka je niečo, čo sa spája s podnikaním, biznisom. Ale značku možno chápať i ako vašu osobnosť, tým kým ste a čo reprezentujete. Vaša osobná značka sa tiež neustále tvorí a vyvíja. A to na základe toho, kto ste a čo vás baví ...
viac

7 chýb pri nábore zamestnancovGarancia

8.1.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ ide o budovanie úspešnej spoločnosti, je to všetko o tom, akých ľudí zamestnávate. Firmy sú ako puzzle - za každou operáciou, úlohou a výsledkom je osoba a tá zodpovedá za každú z týchto povinností a v konečnom dôsledku ...
viac

Právna úprava dohôd o zvyšovaní kvalifikácieGarancia

19.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstata tejto dohody spočíva v dvoch záväzkoch - jeden zamestnávateľa a jeden zamestnanca. Záväzok zamestnávateľa Zamestnávateľ sa dohodou zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieGarancia

19.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Dohoda o zvýšení kvalifikácie uzatvorená podľa  § 155  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: IČO: .................................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Garancia

19.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

19.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor ( označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa  § 63 ods. 2 ZP Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieGarancia

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Vzor ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE ( § 184 Zákonníka práce )   Zamestnávateľ: Názov spoločnosti: .............................................................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácieGarancia

18.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom aj tzv. dohodu o prehlbovaní kvalifikácie. Ide o rovnaký záväzok medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnanec musí  buď odpracovať určité obdobie alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

15.9.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Materská dovolenka a rodičovská dovolenka § 166 (1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Archív

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Otec na rodičovskej dovolenke a uzatvorenie novej pracovnej zmluvy s inou pracovnou náplňou v roku 2018Archív

16.3.2018, JUDr. Juraj Mezei, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Juraj Mezei; Ing. Eva Gášpárová Ako zamestnávateľ sa chceme spýtať, či otec, ktorý bude poberať materské, môže súčasne pracovať v tom istom podniku na druhú pracovnú zmluvu s inou pracovnou náplňou a aké sú povinnosti zamestnávateľa (registrácia, výkaz SP, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Archív

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
21.2.2019, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: