dnes je 4.3.2024

Najnovšie

Na čo si dať pozor v oblasti BOZP v roku 2024 - najčastejšie chybyZáznamGarancia

29.2.2024, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Vemal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:44

... BOZP systém zabezpečuje bezpečné pracovné podmienky, dodržiavanie právnych predpisov a ochranu psychického zdravia zamestnancov. Aktuálne trendy v BOZP v roku 2024 zahŕňajú najmä digitalizáciu a technologické inovácie, ktoré sa spájajú vo zvyšovaní efektívnosti a prispôsobovaní sa týmto aj zákonným zmenám ...

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Základné piliere komunikácie na pracoviskuZáznamGarancia

29.2.2024, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:24

... Najväčším problémom komunikácie je ilúzia, že nejaká komunikácia medzi ľuďmi prebieha. Práve z tohto dôvodu je potreba vedieť správne komunikovať základom každého vzťahu, nielen na pracovisku, ale aj v bežnom živote. Mnohí by si mohli myslieť, že komunikovať vie každý, ale nie je to tak. Na webinári ...

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Vykazovanie materskej dovolenky v praxiGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad:  Žena (nar. 1984) nastúpila u zamestnávateľa na  čerpanie MD od 27.3.2023 , t. j. 8. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu; podľa potvrdenia lekára bol očakávaný deň pôrodu u zamestnankyne dňa  22.5.2023. Zamestnankyňa materskú dovolenku čerpala do 19.11.2023 ...

Sadzby zdravotného poistenia v praktickom príkladeGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad:  Zamestnancovi bol na základe jeho žiadosti priznaný starobný dôchodok. Dovtedy poberal invalidný dôchodok, nakoľko sa stal  invalidným, a ku dňu vzniku invalidity nespĺňal podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný ...

Praktický príklad výpočtu dovolenky v prípade dlhodobej práceneschopnostiGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Pracujete od 1.1.2024, ale 20.5.2024 začne vaša práceneschopnosť, pretože ste si zlomili nohu. Táto PN skončí až 23.12.2024. Je zrejmé, že 60 dní ste odpracovali a potrebujete vedieť, koľko dní ste neodpracovali v uvedenom období – je to 156 dní. To znamená ...

Čerpanie zostatkovej dovolenky v roku 2024Garancia

20.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Otázka: Zamestnanci si u nás tlačia pred sebou množstvo dní dovolenky z predchádzajúcich rokov/roka do ďalšieho a vždy sa im to znova pri novej výmere nakopí. Chceli by sme sa opýtať, ako je to s reálnou praxou o nariadení čerpania dovolenky. Aký je nejaký presný reálny postup, ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Kto má povinnosť zamestnávať ZŤP občanov v roku 2024Garancia

20.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávať občanov so zdravotným postihnutí musí podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zamestnávateľ, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte ...

Krátenie dovolenky v roku 2024Garancia

20.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávateľ môže zamestnancovi za určitých okolností jeho nárok na dovolenku za kalendárny rok krátiť, ale len z dôvodov, ktoré vznikli v tom konkrétnom roku.  Krátenie je však striktne limitované Zákonníkom práce. Zamestnávateľ môže krátiť dovolenku: za prvých 100 zameškaných ...

Čo nemožno v pracovnej zmluve upraviť (pracovnou zmluvou zakázať)Garancia

20.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zákonník práce definuje nie len to, čo pracovná zmluva musí, resp. môže obsahovať, ale aj okruh konkrétnych skutočností, ktorých úprava by predstavovala neplatné ustanovenia pracovnej zmluvy. V pracovnej zmluve, ani inou formou, nemožno zamestnancovi prikázať zachovávať ...

viac článkov
Najčítanejšie

Faktory motivácieArchív

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Mojmír Kališ Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená podľa  § 60 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.................................................. IČO: ..................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

26.6.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výhody a nevýhody Cafeteria systému v podnikuArchív

9.9.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert. Čo je Cafeteria Cafeteria systém je systém voliteľných zamestnaneckých výhod. Je to vlastne taký “vernostný program“ pre zamestnancov, v ktorom zamestnanci zbierajú body či kredity, ktoré následne môžu minúť za ľubovoľný zamestnanecký benefit z katalógu odmien. Zamestnávateľ ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl. ZP Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

21.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Jozef Bočkaj

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územné konanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb.  Prihláška tu!

Psychologické bezpečie a spätná väzba

22.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Dubnička

Cieľom workshopu je porozumieť dôležitosti psychologického bezpečia, dopadu psychologického bezpečia na výkon, získať praktické nástroje a techniky na budovanie psychologického bezpečia vo vlastnom tíme a oboznámiť sa s rutinami na budovanie a udržiavanie psychologického bezpečia a precvičiť si ich. Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2024

25.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Pracovné právo v roku 2024

V pracovnom práve sa veľa vecí mení a neustále sa musí zamestnávateľ vedieť týmto zmenám prispôsobiť. Pracovnoprávny vzťah vie byť tak kompl...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení účinné od 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.3.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Toxíny v tíme-disfunkčnosť tímov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 8.4.2024

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ODBORNÍK ODPORÚČA
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV