dnes je 21.9.2021

Najnovšie

Bezpečnosť HR dát a dát pri práci z domuGarancia

20.9.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prečo je bezpečnosť údajov HR dôležitá pri práci z domu? Predtým museli tímy HR zaistiť citlivé údaje z kancelárie, čo je jednoduchšie, pandémia však všetko zmenila. Výsledkom je, že počet domácich pracovníkov sa cez noc dramaticky zvýšil a títo zamestnanci sa teraz spoliehajú ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Re-onboarding zamestnancov, ktorí pracovali zatiaľ len na home office.Garancia

20.9.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Onboarding je široký pojem, ktorý zachytáva mnohé z kritických momentov, keď sa do Vašej spoločnosti pripojí nový pracovník a začína vtedy, keď Váš nový kandidát prijme ponuku práce pre Vašu spoločnosť. Napriek tomu, čo na nás COVID-19 priniesol, jednou spoločnou témou ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čo je to manažment talentov a prečo je taký dôležitý pre úspešné podnikanie?Garancia

20.9.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Riadenie talentov je o tom, ako tí, ktorí sú v pozícii náboru a riadenia tímov v rámci spoločnosti, strategicky pristupujú k získavaniu, udržaniu a rozvoju pracovnej sily. V roku 2021 spoločnosť vyžaduje dlhodobé plánovanie, pretože už nebudete zamestnávať niekoho na ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

7 dôvodov, prečo sú údaje o Vašich ľuďoch kľúčom k Vašej kultúre na pracoviskuGarancia

20.9.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V modernom podnikaní sú údaje obsiahnuté vo Vašom HR systéme cenným nástrojom, ktorý poskytuje Vášmu HR tímu analytiku potrebnú na posilnenie celej Vašej kultúry pracoviska a na podporu zmien, ktoré môžu priniesť dlhodobý úžitok Vašim zamestnancom či vašim zákazníkom. ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Od roku 2023 by sa mali znížiť poplatky, ktoré klientom účtujú doplnkové dôchodkové spoločnosti

13.9.2021, Zdroj: SITA

... Od roku 2023 by sa mali znížiť poplatky, ktoré svojim klientom účtujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Maximálny poplatok za správu príspevkového fondu by mal klesnúť zo súčasných 1,2 percenta na 1 percento z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Súčasne by sa mal zrušiť poplatok ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Počet študentov brigádujúcich v lete vzrástol o takmer 20 tisíc, úroveň pred pandémiou však ešte nedosiahol

10.9.2021, Zdroj: SITA

... Tento rok počas letných prázdnin pracovalo na dohody o brigádnickej práci študentov o takmer 20 tisíc viac mladých ľudí ako vlani. Počet takýchto dohôd však ešte neprekonal predpandemické obdobie roku 2019. Viac ako pri polovici brigád si študenti tento rok privyrobili do 200 eur mesačne a uplatnili ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

SR chce posilniť integráciu cudzincov na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí

9.9.2021, Zdroj: SITA

... Jednou z priorít Slovenska bude posilniť integráciu cudzincov na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí. Vyplýva to z Migračnej politiky SR s výhľadom do roku 2025, ktorú dnes schválili ministri na rokovaní vlády. Podľa dokumentu z dielne rezortu vnútra je cieľom v oblasti integrácie cudzincov najmä ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnávatelia uverejnili na portáli Profesie počas leta rekordný počet pracovných ponúk

9.9.2021, Zdroj: SITA

... Zamestnávatelia uverejnili na pracovnom portáli Profesia.sk počas leta rekordný počet pracovných ponúk. V auguste išlo takmer o 29-tisíc pracovných ponúk. Rýchle tempo pridávania nových pracovných ponúk pokračuje. Firmy uverejnili za prvých sedem septembrových dní ďalších 6196 inzerátov. Spoločnosť Profesia ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Faktory motivácieArchív

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako efektívne riadiť tímArchív

14.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pre výkonnosť tímu je  dôležité, aby bol zložený z jednotlivcov, ktorí sú schopní podávať požadovaný výkon a zároveň je dôležité, ako je tím riadený . V oboch týchto oblastiach tímu je veľmi veľa poznatkov, vyberáme z nich tie, ktoré sú pre prax riadenia najaktuálnejšie a najužitočnejšie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácieArchív

21.7.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia ...

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len „zmesi“), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, nehľadiac na to, či sú vyrobené zámene, je jeho povinnosťou ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Proces adaptácie nových zamestnancov na pracovisku

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 22.9.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.9.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
ODBORNÍK ODPORÚČA
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV