dnes je 6.2.2023

Najnovšie

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze - praktický príkladGarancia

3.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Adam pracuje vo firme na výrobu chemických látok. Dňa 1.12.2023 sa Peter otrávil chemickými výparmi, v dôsledku čoho umrel. Prvoradou povinnosťou zamestnávateľa bolo vykonanie opatrení, aby nedošlo k otrave ďalších zamestnancov. Bezodkladne bol zamestnávateľ ...

Zákaz znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto v praxiGarancia

3.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V prípade, ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti v zmysle ust.  § 63 ods. 1 písm. b) ZP , nesmie počas dvoch mesiacov znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca. V týchto ...

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti vo svetle praxeGarancia

3.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Zamestnávateľ rozhodol o organizačných zmenách, v dôsledku ktorých je nevyhnutné skončiť pracovný pomer so zamestnancom ku dňu 31.01.2023. Výpovedná doba zamestnanca sú 3 mesiace. Keďže výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po ...

Náhrada pri použití vlastného auta pri pracovnej ceste sa má od apríla opäť zvýšiťGarancia

3.2.2023, Zdroj: SITA

... Zamestnanec, ktorý pri pracovnej ceste použije vlastné auto, má mať od apríla tohto roka opäť nárok na vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa. Pri využití vlastného auta má ísť o nárast zo súčasných 0,227 eura na 0,239 eura za každý kilometer jazdy. Pri jednostopových vozidlách, teda pri motocykloch ...

Rozdielna závažnosť porušenia pracovnej disciplíny - praktický príkladGarancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci explicitne (výslovne) zakotvuje, že zamestnávateľ je povinný kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnanec ...

Kedy môže dať zamestnávateľ výpoveď pre opakované neskoré príchody do práce - upozornenie pre zamestnávateľovGarancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov, ktoré sú zakotvené v Zákonníku práce. Jedným z nich je aj výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, avšak len za predpokladu, že zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením ...

Čerpanie pracovného voľna počas ošetrenia u lekára v praxiGarancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Sekretárka Alena pracuje v dohodnutom pracovnom čase 8:00 – 16:30 hod. Alena je objednaná na vyšetrenie k očnému lekárovi na 10:00 hod. Do práce by preto mala ráno nastúpiť a pracovisko opustiť v potrebnom predstihu na presun na lekárske vyšetrenie. V ...

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom od 1.2.2023ZáznamGarancia

31.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:28

... Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. 12. 2022 schválila novelu zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá do nášho právneho poriadku s účinnosťou od 1. 2. 2023 prináša zrýchlenie a zjednodušenie založenia niektorých obchodných spoločností. Toto zjednodušenie je ...

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Zamestnávatelia môžu zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach jednoduchšieGarancia

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích ...

Aliancia sektorových rád pomôže zosúladiť potreby trhu práce a vzdelávanie občanovGarancia

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov bude zastrešovať novovzniknutá Aliancia sektorových rád. Moderné potreby trhu práce sú často spojené napríklad s automatizáciou alebo digitalizáciou procesov. Cieľom práce Aliancie je práve zosúladiť moderné ...

viac článkov
Najčítanejšie

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD. Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD. Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len „zmesi“), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, nehľadiac na to, či sú vyrobené zámene, je jeho povinnosťou ...

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Faktory motivácieGarancia

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Mojmír Kališ Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

9.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 9.2.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela Zákonníka práce od 1. júna 2023

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 10.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
ODBORNÍK ODPORÚČA
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV