dnes je 15.7.2020

Najnovšie

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov v roku 2020Garancia

10.7.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najmä v čase nízkej nezamestnanosti sú zamestnávatelia ochotní prijímať aj menej kvalifikovaných pracovníkov na danú pozíciu s tým, že im poskytnú prepracovaný systém kvalitného odborného vzdelávania pre dané pracovné miesto. ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

UZNESENIE Najvyššieho súdu SR 8Cdo/21/2019 z 31. marca 2020 o porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti odmeňovaniaGarancia

10.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okresný súd ako súd prvej inštancie rozsudkom zo 6. februára 2017 č. k. 7 Cpr 8/2014-412 zastavil konanie o povinnosti zamestnávateľa upustiť od svojho konania a napraviť protiprávny stav na Odbore kriminálnej polície Okresného ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie nadčasov opätovne prijatého zamestnanca s ktorým sme ukončili pracovný pomer v roku 2020Garancia

10.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V apríli sme ukončili pracovný pomer s naším zamestnancom, ktorý stihol už do tohto obdobia čerpať nadčasy (tie sme mu preplatili). V apríli sme ho však opätovne prijali (nebol u nás zamestnaný asi týždeň). Naša otázka znie, či maximálny ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Stupeň náročnosti práce v roku 2020Garancia

10.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec nastúpil na pracovnú pozíciu Programátor riadiacich systémov strojných zariadení. Do akého stupňa náročnosti prace ho máme začleniť? 4 či 5? Legislatívna úprava: Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Diskriminácie medzi ženami a mužmi sa dopúšťajú najmä personalistky

10.7.2020, Zdroj: SITA

Diskriminácie medzi ženami a mužmi sa dopúšťajú najmä personalistky. Vyplýva to zo štúdie vedkýň z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV), ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa SAV Monika Tináková. Diskriminácie ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Poslanci definitívne schválili balík opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu

10.7.2020, Zdroj: SITA

Poslanci vo štvrtok definitívne schválili balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Materiál podporilo 91 poslancov, zdržali sa 35 zákonodarcov, proti bolo 16. O "lex korone" pritom parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, zmeny ešte musí ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Slovensko možno čaká sprísňovanie opatrení

10.7.2020, Zdroj: SITA

Ďalšia vlna uvoľňovania opatrení Slovensko nečaká. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Igor Matovič, nárast počtu prípadov nákazy nie je lichotivý, a preto zvolal operatívne krízové stretnutie. Dohodli sa na opatreniach, ktoré v ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Poistencom štátu sa môže stať aj bývalý baník, ak poberá kompenzačný príspevok

10.7.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Za určité skupiny fyzických osôb, medzi ktoré patrí matka alebo iná osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku, osobný asistent, ktorý vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, či vojak dobrovoľnej ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Trh práce v minulom roku na maxime

10.7.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V minulom roku pracovalo 2 583,7 tisíc Slovákov a miera zamestnanosti dosiahla svoje maximá. Naopak, nezamestnanosť sa udržala na historickom minime. Klesol aj počet ľudí, ktorí boli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu známy ako "lex korona" posunuli poslanci do druhého čítania

9.7.2020, Zdroj: SITA

Balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu známy ako "lex korona" posunuli poslanci v stredu do druhého čítania. Návrh Ministerstva hospodárstva podporilo 78 poslancov, zdržalo sa 30 zákonodarcov, dvaja boli proti. Cieľom opatrení je podpora ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 223 Zákonník práce umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( § 223 - 228a ) . Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na odchodné a odstupné pre zamestnanca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v roku 2018Archív

7.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Radi by sme Vás poprosili o výklad k § 76a odchodné v ZP . Zamestnanec, ktorý by počas pracovného pomeru zostal invalidný - pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 40 % a menej ako 70 %. Tento zamestnanec by zostal ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Fond pracovného času v roku 2020Garancia

17.4.2020, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám pracovnú zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: Zákon č.  311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP “) Pohľad autora na ...

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014Garancia

14.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru ( § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

20.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.7.2020, ONLINE alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

27.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

30.7.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Dozviete sa , čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku? Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

3.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

11.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi

17.9.2020, Nitra alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

7.10.2020, Nitra alebo ONLINE, PhDr. Tatiana Lesayová

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálna situácia pre školy, ktorých zriaďovateľom je obec

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 16.7.2020

Čas konania: 13:00 - 14:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 16.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV