dnes je 18.8.2022

Najnovšie

Ako emočne zvládnuť túto dobu alias aké zručnosti sú viac ako žiadúce?ZáznamGarancia

16.8.2022, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:43

... PaedDr. Elena Moravčíková, ACC Neviete, ako sa vysporiadať s aktuálnou situáciou? Vnímate na sebe, že to má na vás negatívny vplyv? Na dnešnom webinári sa dozviete, ako zostať autentický, ako pracovať so svojim emočným stavom a ako rozvíjať svoje silné stránky, za využitia kritického myslenia a poznania ...

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023ZáznamGarancia

16.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:14

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predovšetkým dochádza k uľahčeniu a zjednodušeniu ...

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Národné víza - zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SRGarancia

15.8.2022, Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

... Vlada SR dňa 20.7.2022 schválila Nariadenia, ktorými sa stanovili ďalšie podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. ag) tretí bod zákona o službách zamestnanosti (ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky) - na ...

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýšiGarancia

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... V Zbierke zákonov dnes, dňa 6.8., vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený ...

Národné víza - objednávanieGarancia

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... V prechodnom období, teda do spustenia podávania žiadostí cez elektronickú službu, sa žiadateľ o udelenie víz musí vopred objednať na oddelenie cudzineckej polície PZ V prechodnom období, teda do spustenia podávania žiadostí cez elektronickú službu, sa žiadateľ o udelenie víz musí vopred objednať na ...

Najčastejšie pochybenia zamestnávateľov pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného časuGarancia

12.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. O rozvrhnutí týždenného pracovného času rozhoduje zamestnávateľ, ktorý zároveň stanoví začiatok a koniec pracovného času a rozsah pracovných zmien. V širšom zmysle slova v sebe rozvrhnutie pracovného času zahŕňa okrem iného aj rozhodnutie o tom, či pracovný čas bude rozvrhnutý ...

Brigády a sezónne práceGarancia

11.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Niektorí ľudia využijú leto namiesto oddychu ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády majú okrem študentov záujem aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní alebo dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve ...

Zamestnávanie mladistvýchGarancia

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Mladistvým zamestnancom je v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce”) osoba mladšia ako 18 rokov. Zákonník práce týmto osobám garantuje vyššiu ochranu pri vykonávaní práce a tiež zakotvuje aj prísnejšie podmienky ...

Suma cestovných náhrad sa od 1. septembra 2022 opäť zvýšiGarancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V Zbierke zákonov bolo dňa 6.8.2022 publikované Opatrenie Ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022, pričom zvýšené sumy sa uplatnia už od 1.9.2022. Sumy základnej náhrady za používanie cestných ...

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2022Garancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vzhľadom na vyššie uvedené možno teda skonštatovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma v zmysle vyššie uvedeného Opatrenia o sumách stravného sú: 6,40 € pre časové pásmo 5 až ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2018

4.5.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Postupom výpočtu dovolenky pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky sa zaoberá § 109 ods. 2 Zákonníka práce. Podľa neho sa obdobie materskej a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods.1 počíta do odpracovanej doby, ak ide o dobu 34 týždňov, alebo 37 týždňov pre osamelú ženu, ...

Stačí urobiť len zmenu dohody, kde sa zmení len doba trvania dohody?

19.11.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Máme zamestnancov vykonávajúcich prácu na dohodu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), ktorí majú dohodu uzatvorenú na dobu určitú do 31.12.2012. Musím dohodu k tomuto dátumu ukončiť a od 01.01.2013 urobiť novú? ...

Aký nárok má zamestnanec na dovolenku v prípade PN?

26.11.2012, JUDr. František Gutek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. František Gutek Aký je nárok zamestnanca na dovolenku v roku 2012 v prípade, ak začal PN v októbri 2011 a ukončil v októbri 2012? Pri výpočte nároku v takomto prípadne máme vychádzať z 25 dní alebo 4 dní? Inštitút dovolenky ako jeden zo základných pracovnoprávnych nárokov zamestnanca upravuje ...

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky v roku 2018

12.4.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Preplatením nevyčerpanej dovolenky sa zaoberá §116 ods.2 a 3 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonníka práce. Podľa neho je tak možné urobiť v dvoch prípadoch: Preplatením nevyčerpanej dovolenky sa zaoberá §116 ods.2 a 3 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonníka práce. Podľa neho je tak možné ...

Dovolenkové lístky zamestnancov

5.3.2012, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Katarína Jagnešáková Je zamestnávateľ povinný používať a archivovať dovolenkové lístky zamestnancov? Dovolenkový lístok je dokument v písomnej alebo elektronickej forme, ktorý vyplní zamestnanec žiadajúci o poskytnutie dovolenky. Na jeho základe zamestnávateľ čerpanie dovolenky zamestnancovi schváli ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

13.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v sociálnom poistení od 1. 6. 2022 (elektronická PN, nová otcovská dovolenka, úprava ochrannej lehoty pre tehotné)

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 24.8.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
ODBORNÍK ODPORÚČA
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV