Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček k Vášmu predplatnému
Zamestnávanie starobného dôchodcu v roku 2019

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Najnovšie

Dobrovoľné poistenie je možnosť, nie povinnosťGarancia

12.7.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sú životné situácie, keď človek - na rozdiel od zdravotného poistenia - nemusí byť v Sociálnej poisťovni registrovaný na sociálne poistenie - napr. ak študuje, ak pracuje výhradne v zahraničí alebo ak nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť (bez ...
viac

Výška životného minima od 1. júla 2019Garancia

11.7.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
K 1. júlu 2019  boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  183/2019 Z. z. Za  životné minimum  fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu v roku 2019Garancia

11.7.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu rieši § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež lekársky posudok je upravený v § 16 zákona č. 576/ ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zrážky zo mzdy zamestnanca od 1. júla 2019Garancia

8.7.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako (takmer) každý rok, aj od 1. júla 2019 sa zmenila výška životného minima, ktorá má, pokiaľ ide o exekučné konanie, vplyv na vykonávanie exekúcie či už zrážkami zo mzdy alebo zrážkami z iných príjmov. Postup pri vykonávaní zrážok ...
viac

Zvýšené sadzby stravného od 1. júla 2019Garancia

4.7.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zvýšené sadzby stravného od 1. júla 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo  nové opatrenie  č.  176/2019 Z. z.   o sumách stravného , ktorým sa ustanovuje výška stravného pre jednotlivé časové pásma ...
viac

Výška životného minima od 1. júla 2019Garancia

3.7.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výška životného minima od 1. júla 2019 K 1. júlu 2019  boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. Za  životné minimum  fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa ...
viac

Letné prázdniny nie sú dôvodom na vznik nároku na ošetrovnéGarancia

2.7.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V súvislosti so začiatkom letných školských prázdnin Sociálna poisťovňa opäť pripomína, že z dôvodu uzavretia základnej školy pre letné prázdniny rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká. Ak dieťa navštevuje základnú školu, rodič má počas ...
viac

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

1.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mechanizmus úpravy súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je upravený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách”). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak ...
viac

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. júla 2019Garancia

28.6.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od 1. júla 2019 nastáva v sociálnom poistení niekoľko zmien, ktoré sa týkajú platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), vplyvu zvýšenia životného minima na dôchodkové dávky a exekučné zrážky a zmien v maximálnych výškach dávky v ...
viac

Nezamestnanosť klesla, pribudli aj prví absolventiGarancia

20.6.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nezamestnanosť pokračuje v poklese. Evidovaná miera sa v máji znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 4,88 %. Celková klesla o 0,05 p.b. a dosiahla 6 %. Do evidencie pribudli stovky čerstvých absolventov vysokých škôl. Úrady práce majú pre nich tisícky voľných ...
viac
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014Garancia

14.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru ( § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zo strany zamestnávateľa v roku 2019Garancia

14.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...
viac

Odstupné v roku 2019Garancia

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov alebo zdravotných dôvodov, patrí odstupné po splnení zákonom stanovených podmienok. Zamestnávateľ môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019Garancia

26.11.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bez ohľadu na to, či sa jedná o exekučné konanie začaté pred 1. aprílom 2017 alebo po tomto dátume (kedy v Exekučnom poriadku nastali určité zmeny), pokiaľ sa jedná o výkon zrážok zo mzdy, postup platiteľa mzdy sa nemení. V praxi sa čoraz ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 147/2019 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2019 v čiastke č. 57)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 160/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 11.6.2019 v čiastke č. 61)
  • 166/2019 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 172/2019 Z.z. ustanovuje výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 198/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave (vyšlo dňa: 9.7.2019 v čiastke č. 74)
  • 209/2019 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
31.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
7.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
13.8.2019 - 15.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
21.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
10.9.2019 - 12.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
27.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: