dnes je 28.6.2022

Hodnotenie zamestnanca po odchode zo zamestnania

7.10.2016, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metóda 360° spätnej väzbyArchív

22.10.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelný osobný rozhovor s podriadeným- 1:1

28.12.2012, Ing. Zuzana Skorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefityArchív

13.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém odmeňovania- ako zvoliť ten najlepší?

25.6.2012, doc. Ing. Marta Matulčíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

HR pod vplyvom digitalizácieArchív

10.4.2018, Radka Halušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru zamestnancaArchív

9.9.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako zistiť v čom rozvíjať zamestnancov?

15.6.2012, Ing. Patrik Pauko, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riadenie výkonnostiArchív

4.12.2017, Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné hodnotenieZáznamGarancia

2.5.2011, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:04

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Žiadať o zvýšenie platu: áno, či nie?

11.6.2018, Ing. Rudolf Gálik CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah pracovného posudku v roku 2021Archív

13.8.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čo je OiRA?

27.9.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Motivačné bariéry a ich dosahy na znižovanie výkonnosti

4.2.2013, doc. Ing. Marta Matulčíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správna komunikácia medzi zamestnancom a nadriadeným, na čo sa zamerať

30.6.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je to gamifikácia?Archív

7.10.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Personálny audit v podnikuArchív

14.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje strategickej analýzyArchív

3.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019Archív

23.7.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 119a Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnotyArchív

9.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Hodnoty zamestnancov

23.6.2017, Mgr. Marianna Erdélyiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce podporilo každého štvrtého zamestnanca

7.7.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Re-onboarding zamestnancov, ktorí pracovali zatiaľ len na home office.Garancia

20.9.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Rozvoj tímov

18.10.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec a jeho práva a povinnosti na konci roka 2016

24.11.2016, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2018Archív

2.5.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ISP: Prvá pomoc zabránila prepúšťaniu a pomohla firmám prežiťGarancia

29.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako efektívne viesť hodnotiace rozhovory?Garancia

27.5.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Talent Management

12.10.2012, doc. Ing. Marta Matulčíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Outsourcing

5.10.2012, doc. Ing. Elena Thomasová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exit interview- ako na to?Garancia

19.7.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Manuál na prípravu kompetenčného pohovoru - „Competency-Based Interview"Archív

14.2.2018, Martin Zaťko, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Assessment centrum 1. časť

9.12.2013, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimálne mzdové nároky a stupne náročnosti pracovných miest v roku 2019Archív

28.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh v roku 2021Archív

3.3.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nevydanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní v roku 2021Archív

30.9.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Najčastejšie chyby personalistu na pracovnom pohovore

4.11.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

27.4.2020, Zdroj: Európska komisia

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla, opatrenia rezortu práce zmierňujú následky pandémieGarancia

22.4.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Základné nástroje organizačného riadeniaArchív

15.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus