dnes je 26.2.2024

Metóda 360° spätnej väzbyArchív

22.10.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálne trendy vo výbere a vyhľadávaní zamestnancovGarancia

1.2.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefityArchív

13.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

HR pod vplyvom digitalizácieArchív

10.4.2018, Radka Halušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Využitie umelej inteligencie v oblasti ľudských zdrojovGarancia

3.8.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru zamestnancaArchív

9.9.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaníArchív

12.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Motivácia zamestnancov na pracoviskuArchív

10.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Riadenie výkonnostiArchív

4.12.2017, Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Automatizácia a digitalizácia v HRGarancia

7.7.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ÚvodníkGarancia

1.12.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Obsah pracovného posudku v roku 2021Archív

13.8.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čo je OiRA?

27.9.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Psychológia v marketingu a HR na pracoviskuArchív

6.4.2023, Mgr., MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Personálny audit v podnikuArchív

14.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je to gamifikácia?Archív

7.10.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 53 Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťaArchív

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019Archív

23.7.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nástroje strategickej analýzyArchív

3.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Význam informačných technológií v podnikovom vzdelávaníGarancia

4.1.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ministerstvo práce podporilo každého štvrtého zamestnanca

7.7.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Systémový prístup k vzdelávaniu zamestnancov na pracoviskuGarancia

11.9.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Re-onboarding zamestnancov, ktorí pracovali zatiaľ len na home office.Archív

20.9.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2018Archív

2.5.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Mäkké zručnosti ako nové trendy v oblasti ľudských zdrojovGarancia

9.8.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ISP: Prvá pomoc zabránila prepúšťaniu a pomohla firmám prežiť

29.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako postupovať, aby malo Assessment centrum zmyselArchív

9.5.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako efektívne viesť hodnotiace rozhovory?Archív

27.5.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Žiadosť o dorovnanie mzdy a doplatenie rozdielu v mzdeGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako postupovať, aby malo assessment centrum zmyselGarancia

2.5.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 119a Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnotyArchív

19.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Exit interview- ako na to?Archív

19.7.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Manuál na prípravu kompetenčného pohovoru - „Competency-Based Interview"Archív

14.2.2018, Martin Zaťko, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnanca v roku 2024Garancia

18.1.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Minimálne mzdové nároky a stupne náročnosti pracovných miest v roku 2019Archív

28.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dlhodobý stres na pracovisku a jeho dôsledkyGarancia

7.8.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dlhodobý stres v práci a jeho dôsledkyArchív

8.8.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevydanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní v roku 2021Archív

30.9.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 76a OdchodnéArchív

1.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh v roku 2021Archív

3.3.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Design Thinking a jeho využitie v HRArchív

3.2.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Design thinking a jeho využitie v HRArchív

8.2.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

27.4.2020, Zdroj: Európska komisia

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla, opatrenia rezortu práce zmierňujú následky pandémie

22.4.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Základné nástroje organizačného riadeniaArchív

15.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus