dnes je 28.9.2023

Prekážky v práci v roku 2017Archív

5.5.2017, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vnútorného smernica o prekážkach v práciGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci v roku 2023 a praktická situáciaGarancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci na strane zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľaArchív

19.4.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa počas mimoriadnej situácieArchív

29.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci spočívajúce v prevádzkových dôvodoch na strane zamestnávateľaArchív

28.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôležité osobné prekážky v práci zamestnanca v roku 2019Archív

12.9.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práciArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práciArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci zamestnanca pri pružnom pracovnom čase v roku 2019Archív

10.12.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zarátanie prekážok pri práci do fondu pracovného času v roku 2021Archív

22.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážka v práci zamestnanca z dôvodu vypočutia na polícii v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Obmedzenia osobných prekážok v práci zamestnanca v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Podmienky prekážok v práci na strane zamestnávateľa po ukončení výnimočného stavu

28.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom časeArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnostiArchív

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138b Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravyArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Od 1.6.2022 je zmena Zákonníka práce v súvislosti s prekážkami v práci - konkrétne §144 ods. 2.Archív

1.6.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancovArchív

29.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného časuGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zásady spracovávania priepustiek zamestnanca v roku 2022Garancia

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba verzus čerpanie dovolenky zamestnanca v roku 2022Garancia

31.8.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práceArchív

21.2.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba a dovolenka zamestnanca v roku 2022Archív

11.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Predĺženie skúšobnej doby zamestnanca v roku 2021Archív

15.12.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nástup zamestnanca do zamestnania pri prekážkach na strane zamestnávateľaArchív

28.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zásady spracovávania priepustiekGarancia

12.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľaArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na využitie priepustky počas čerpania dovolenky zamestnanca v roku 2018Archív

31.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Koronavírus a možnosti zamestnávateľa

17.3.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnanca pri darovaní krvi v roku 2019Archív

24.4.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odmeňovanie za sviatok počas mimoriadnej situácie

13.5.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Elektronická PN v roku 2023Archív

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada mzdy pri vážnych prevádzkových dôvodoch v roku 2021Archív

29.11.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Kontrola zamestnanca čerpajúceho pracovné voľno v zmysle GDPRArchív

28.4.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmuArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021Archív

13.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba zamestnancaGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uznanie priepustky od lekára zamestnancovi v deň výkonu nočnej práce v roku 2023Garancia

23.3.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Voľno zamestnanca po očkovaní proti Covid-19Archív

28.4.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus