dnes je 15.7.2024

Prekážky v práci v roku 2017Archív

5.5.2017, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vnútorného smernica o prekážkach v práciArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dôležité osobné prekážky v práci v praxiArchív

24.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmuGarancia

27.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci na strane zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľaArchív

19.4.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci v roku 2023 a praktická situáciaArchív

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práciArchív

25.1.2024, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dôležité osobné prekážky v práci zamestnanca v roku 2019Archív

12.9.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu v roku 2023Garancia

19.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Obmedzenia osobných prekážok v práci zamestnanca v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa počas mimoriadnej situácieArchív

29.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážka v práci zamestnanca z dôvodu vypočutia na polícii v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnostiArchív

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci spočívajúce v prevádzkových dôvodoch na strane zamestnávateľaArchív

28.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práciArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práceArchív

21.2.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci zamestnanca pri pružnom pracovnom čase v roku 2019Archív

10.12.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážka v práci, ktorá zasiahla do voliteľného pracovného času zamestnanca v praxiArchív

12.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zarátanie prekážok pri práci do fondu pracovného času v roku 2021Archív

22.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom časeArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Od 1.6.2022 je zmena Zákonníka práce v súvislosti s prekážkami v práci - konkrétne §144 ods. 2.Archív

1.6.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138b Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravyArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmuArchív

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľaArchív

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancovArchív

29.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného časuArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba a dovolenka zamestnanca v roku 2022Archív

11.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Kontrola zamestnanca čerpajúceho pracovné voľno v zmysle GDPRArchív

28.4.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nástup zamestnanca do zamestnania pri prekážkach na strane zamestnávateľaArchív

28.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zásady spracovávania priepustiekArchív

12.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnanca pri darovaní krvi v roku 2019Archív

24.4.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovná zmluva a skúšobná doba v roku 2024Garancia

15.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Predĺženie skúšobnej doby zamestnanca v roku 2021Archív

15.12.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba zamestnancaArchív

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zásady spracovávania priepustiek zamestnanca v roku 2022Archív

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi na výkon občianskych povinností v roku 2017Archív

20.11.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky na strane zamestnávateľa § 142 ZP, vážne prevádzkové dôvody v roku 2020Archív

24.3.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Všetko o materskej a rodičovskej dovolenke v roku 2017Archív

11.5.2017, JUDr. Vladimír Minčič, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Predĺženie skúšobnej doby v roku 2023Archív

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie skúšobnej doby v praxiArchív

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné voľno zamestnanca na vyšetrenie, ak pracovný pomer vznikol v priebehu rokaGarancia

12.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 19 Omyl, odstúpenie od pracovnej zmluvyArchív

8.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Koniec skúšobnej doby zamestnancaGarancia

11.3.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus