dnes je 28.6.2022

PREKÁŽKY V PRÁCI

8.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri uznávaní prekážky v práci

19.4.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci v roku 2017Archív

5.5.2017, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľaArchív

19.4.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci na strane zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážka v práci na starostlivosť o dieťa, otvorenie škôl, dobrovoľnosťArchív

2.6.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Obmedzenia osobných prekážok v práci zamestnanca v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa počas mimoriadnej situácieArchív

29.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dôležité osobné prekážky v práci zamestnanca v roku 2019Archív

12.9.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práciArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Darovanie krvi - prekážka v práci z dôvodu všeobecného záujmu

19.5.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práciArchív

8.12.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Podmienky prekážok v práci na strane zamestnávateľa po ukončení výnimočného stavu

28.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnostiArchív

31.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážka v práci zamestnanca z dôvodu vypočutia na polícii v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom časeArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci zamestnanca pri pružnom pracovnom čase v roku 2019Archív

10.12.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zarátanie prekážok pri práci do fondu pracovného času v roku 2021Archív

22.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138b Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravyArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľaGarancia

11.1.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancovArchív

29.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Predĺženie skúšobnej doby zamestnanca v roku 2021Archív

15.12.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na využitie priepustky počas čerpania dovolenky zamestnanca v roku 2018Archív

31.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práceGarancia

21.2.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021Archív

13.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Kontrola zamestnanca čerpajúceho pracovné voľno v zmysle GDPRArchív

28.4.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nástup zamestnanca do zamestnania pri prekážkach na strane zamestnávateľaArchív

28.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novela Zákonníka práce účinná od 2.1.2016

18.1.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnanca pri darovaní krvi v roku 2019Archív

24.4.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novela Zákonníka práce účinná od 2.1.2016Archív

20.1.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prerušuje návšteva lekára dovolenku ?

17.1.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 45 Skúšobná dobaArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada mzdy pri vážnych prevádzkových dôvodoch v roku 2021Archív

29.11.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky

22.2.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi na výkon občianskych povinností v roku 2017Archív

20.11.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné voľno s náhradou mzdy v roku 2017Archív

3.5.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 19 Omyl, odstúpenie od pracovnej zmluvyArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Koronavírus a možnosti zamestnávateľa

17.3.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práceGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zníženie mzdy zamestnanca v čase pandémieArchív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Voľno zamestnanca po očkovaní proti Covid-19Archív

28.4.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus