dnes je 23.6.2024

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dovolenka na zotavenie a otcovská dovolenka v praxiGarancia

14.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada za dovolenku a nevyčerpaná dovolenka v roku 2023Archív

8.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka na zotavenie v kontexte rodičovskej dovolenkyArchív

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku po skončení reťazovej materskej dovolenkyArchív

10.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada za dovolenku a nevyčerpaná dovolenka v roku 2023Archív

14.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnankyne po návrate z rodičovskej dovolenkyGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada za dovolenku a nevyčerpaná dovolenka v roku 2023Archív

7.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky zamestnancovi za obdobie otcovskej dovolenkyGarancia

21.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príklad na určenie dovolenky pri návrate do práce po rodičovskej dovolenkeArchív

26.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku v roku 2017Archív

9.8.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnanec na rodičovskej dovolenke a krátenie dovolenky v roku 2017Archív

22.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Určenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky v praxiArchív

2.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku po návrate z materskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 168 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 167 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky u mužov ktorí sú na otcovskej/rodičovskej dovolenkeArchív

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 169 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

30.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Praktický príklad na určenie dovolenky pri návrate do práce po rodičovskej dovolenkeArchív

14.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrat zamestnankyne z materskej dovolenky a čerpanie dovolenky na zotavenie v roku 2017Archív

29.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Praktický príklad na určenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenkyArchív

14.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie dovolenky pri návrate do práce po rodičovskej dovolenkeArchív

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

15.7.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

28.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky zamestnanca po nástupe do práce z rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

27.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preplatenie dovolenky v praxiArchív

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôvody prerušenia dovolenkyArchív

9.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôvody prerušenia dovolenkyArchív

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otcovská dovolenka v praxiArchív

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie dovolenky v praxiArchív

26.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenkeArchív

8.11.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvolanie zamestnanca z dovolenkyArchív

1.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenášanie dovolenky v praxiArchív

11.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka v roku 2021Archív

27.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky v praxiArchív

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenky - nároky, krátenieZáznamGarancia

29.6.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:49

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky zamestnancaGarancia

6.12.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019Archív

27.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019Archív

13.8.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2018Archív

27.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenkeArchív

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018Archív

26.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rokGarancia

10.4.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prenášanie nevyčerpanej dovolenky v praxiArchív

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykazovanie materskej dovolenky v praxiArchív

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 100 DovolenkaArchív

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus