dnes je 28.6.2022

Dovolenka

3.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky

22.2.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku po návrate z materskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnanec na rodičovskej dovolenke a krátenie dovolenky v roku 2017Archív

22.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 168 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

31.8.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 169 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

2.10.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dodatková dovolenka

23.8.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

30.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Rodičovská dovolenka

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky zamestnancaGarancia

14.4.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

15.9.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 167 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

7.9.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku v roku 2017Archív

9.8.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019Archív

27.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky zamestnanca po nástupe do práce z rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

27.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Hromadné čerpanie dovolenky

26.7.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď po materskej dovolenke

27.12.2011, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie čerpania dovolenky

1.7.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolanie zamestnanca z dovolenky

17.7.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019Archív

15.7.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Všetko o dovolenkách v roku 2017Archív

30.3.2017, JUDr. Vladimír Minčič, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky z pohľadu zamestnávateľa v roku 2017Archív

24.11.2017,  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Fakty súvisiace s poskytovaním dovolenkyGarancia

28.8.2014, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Čerpanie dovolenky v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018Archív

26.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Práca vo sviatok, dovolenka

9.11.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 114 Dočasné prerušenie dovolenkyArchív

19.12.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preplatenie dovolenky v roku 2017 výpočet

20.2.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet pomernej časti dovolenky

18.4.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Čerpanie dovolenky v roku 2018Archív

5.4.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prerušuje návšteva lekára dovolenku ?

17.1.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlnenej absencie zamestnanca

14.8.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rokArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dovolenka - Novela Zákonníka práce v čase krízyArchív

8.4.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2017Archív

17.7.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus