dnes je 28.6.2022

Krátenie dovolenky v prípade absencie zamestnanca

12.9.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlnenej absencie zamestnanca

14.8.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec prestal chodiť do práce

22.4.2013, Mgr. Viliam Kall, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité skončenie pracovného pomeru

6.6.2012, Mgr. Viliam Kall, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprevádzanie matky na vyšetrenie v roku 2017Archív

10.7.2017, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Predstieranie práce a skončenie pracovného pomeruGarancia

17.2.2014, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prečerpaná dovolenka zamestnanca v roku 2018Archív

26.9.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Závažné porušenie pracovnej disciplíny v roku 2017Archív

23.10.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovná disciplína zamestnanca a jej porušenie v roku 2017Archív

16.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nezotrvanie zamestnanca u zamestnávateľa počas výpovednej doby

28.10.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podniky v kríze: Prečo máme stres?

28.5.2012, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práciArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenkuArchív

9.1.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia - odporúča agentúra EÚ - OSHAArchív

25.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia - odporúča agentúra EÚ - OSHAArchív

12.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pohľadávka zamestnanca z predchádzajúceho pracovného vzťahu v roku 2020Archív

30.11.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Usmernenia európskej agentúry pre BOZP pre návrat zamestnancov na pracoviskoArchív

15.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancomGarancia

10.1.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Rodičovská dovolenka

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zo strany zamestnanca v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nástup zamestnanca do zamestnania pri prekážkach na strane zamestnávateľaArchív

28.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Finančný príspevok a preplatky.Archív

28.5.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

13. plat zamestnanca a nástup na materskú dovolenku v roku 2019Archív

15.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa projekt na podporu zamestnávania mladých

21.7.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Návrh novely zákona o sociálnom poistení

11.5.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predzmluvná zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahochGarancia

7.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prečerpanie dovolenky v roku 2018Archív

1.8.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny (vytýkací list) v roku 2018

15.6.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny (vytýkací list) v roku 2018

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Slovensko: Celoplošné COVID-19 testovanie obyvateľovArchív

29.10.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Helga Vernarcová, advokátska kancelária Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Budú všetky avizované zmeny súčasťou Zákonníka práce?

4.5.2012, Mgr. Jana Striničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeruArchív

1.7.2021, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výhody zamestnávania absolventov

15.5.2013, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 42 Pracovná zmluvaArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dodatková dovolenka

23.8.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júnaGarancia

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktovArchív

1.7.2021, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Aké benefity je vhodné využívať počas lockdownu?Archív

10.3.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné

10.3.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR