dnes je 26.2.2024

Evidencia dochádzky a dôvodov absencieArchív

9.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Absencia zamestnanca v práci kvôli vypovedaniu na políciiGarancia

10.8.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Praktický príklad na krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlnenej absencieArchív

13.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sprevádzanie matky na vyšetrenie v roku 2017Archív

10.7.2017, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnávanie mladistvých a vyjadrenie zákonného zástupcu vo svetle praxeArchív

18.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Závažné porušenie pracovnej disciplíny v roku 2017Archív

23.10.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prečerpaná dovolenka zamestnanca v roku 2018Archív

26.9.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovná disciplína zamestnanca a jej porušenie v roku 2017Archív

16.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Angažovanosť zamestnancov na pracoviskuGarancia

9.5.2023, Mgr., MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Podmienky krátenia nároku dovolenky zamestnanca v roku 2023Archív

20.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeruArchív

7.8.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia - odporúča agentúra EÚ - OSHAArchív

25.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia - odporúča agentúra EÚ - OSHAArchív

12.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uzatvorenie pracovnej zmluvy v roku 2023Garancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Lojalita zamestnancov a jej význam pre zamestnávateľaGarancia

1.12.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyArchív

24.11.2023, Mgr. Michaela Hinnerová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dlhodobý stres na pracovisku a jeho dôsledkyGarancia

7.8.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dlhodobý stres v práci a jeho dôsledkyArchív

8.8.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

31.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenkuArchív

19.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práciArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci v roku 2023 a praktická situáciaArchív

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného časuArchív

16.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skúšobná doba v roku 2023Archív

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušenie pracovnej disciplíny a zopár rád zamestnávateľom

7.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancomArchív

10.1.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Následky neplatnej dohody o skončení pracovného pomeruArchív

6.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástup zamestnanca do zamestnania pri prekážkach na strane zamestnávateľaArchív

28.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Toxicita na pracovisku - čo by sme o nej mali vedieťPodcastGarancia

28.9.2023, Zuzana Relovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:51:57

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Finančný príspevok a preplatky.Archív

28.5.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Slovensko: Celoplošné COVID-19 testovanie obyvateľovArchív

29.10.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Helga Vernarcová, advokátska kancelária Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

13. plat zamestnanca a nástup na materskú dovolenku v roku 2019Archív

15.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Usmernenia európskej agentúry pre BOZP pre návrat zamestnancov na pracoviskoArchív

15.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pohľadávka zamestnanca z predchádzajúceho pracovného vzťahu v roku 2020Archív

30.11.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Predzmluvná zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahochArchív

7.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zo strany zamestnanca v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci spočívajúce v prevádzkových dôvodoch na strane zamestnávateľaArchív

28.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 45 Skúšobná dobaArchív

9.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prečerpanie dovolenky v roku 2018Archív

1.8.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) v roku 2023Archív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa projekt na podporu zamestnávania mladých

21.7.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posúdenie písma na priepustke zamestnanca - kedy má na to zamestnávateľ nárok?Archív

15.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus