dnes je 24.5.2024

Zamestnanecké benefity v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnoprávna zodpovednosť a jej preventívna zložka v praxiGarancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie výpovednej doby pri PN zamestnancaGarancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka na zotavenie a otcovská dovolenka v praxiGarancia

14.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky na zotavenie v roku 2024 v praxiGarancia

14.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná cesta a výkon práce v praxiGarancia

14.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky a dôvody preradenia zamestnanca na inú prácu v roku 2024Garancia

7.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Praktický príklad na nedodržanie 30 dňovej lehoty na predloženie účtovných dokladovGarancia

25.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracoviskuGarancia

25.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti v roku 2024Garancia

25.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na rekreáciu objednanú prostredníctvom zľavového portáluGarancia

23.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie v roku 2024Garancia

18.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca v praxiGarancia

18.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná cesta a výkon práceGarancia

18.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako má zamestnanec správne požiadať o príspevok na rekreáciu v roku 2024Garancia

16.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 76 OdstupnéGarancia

10.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciuGarancia

10.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rokGarancia

10.4.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

10.4.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyGarancia

10.4.2024, Mgr. Michaela Hinnerová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 238 Právo na informácieGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinokGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 250a Postup pri zmene štruktúry zamestnávateľaGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 237 PrerokovanieGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného časuGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 85 Pracovný časGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného časuGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpočet nároku na dovolenku zamestnanca v roku 2024Garancia

19.3.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti v praxiGarancia

19.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná pohotovosť a nepretržitý odpočinok zamestnancaGarancia

12.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas zamestnanca so skrátením odpočinku v praxiGarancia

12.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Denný odpočinok po návrate z pracovnej cesty po 24.00 hodine v praxiGarancia

12.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na evidenciu pracovného času a dochádzkyGarancia

7.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na evidenciu neprítomnosti v evidencii pracovného časuGarancia

7.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad výpočtu dovolenky v prípade dlhodobej práceneschopnostiGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzby zdravotného poistenia v praktickom príkladeGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykazovanie materskej dovolenky v praxiGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaArchív

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 137 Verejná funkcia, občianska povinnosť, iný úkon vo všeobecnom záujmeArchív

14.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práceArchív

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus