dnes je 4.6.2023

Čo nemožno považovať za prácu nadčas v praxiGarancia

30.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky v praxiGarancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenášanie nevyčerpanej dovolenky v praxiGarancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie dovolenky v praxiGarancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023Garancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dovolenka počas skúšobnej doby v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobná doba v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie skúšobnej doby v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenášanie nevyčerpanej dovolenky v praxiGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eurGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhovanie doby čerpania rodičovskej dovolenky v praxiGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP 153 Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancovGarancia

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenkaGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťaGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanieGarancia

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnostiGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práceGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nadštandardná lekárska starostlivosť o zamestnanca v praxiGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) v roku 2023Garancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpovedná doba v praxiGarancia

25.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plynutie dĺžky skúšobnej doby v praxiGarancia

25.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vreckové zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2023Garancia

19.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Hmotná zodpovednosť zamestnanca v praxiGarancia

18.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz v praxi v roku 2023Garancia

18.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zamestnanca nahlásiť vznik škodyGarancia

18.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny v praxiGarancia

13.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlnenej absencieGarancia

13.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdyGarancia

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 100 DovolenkaGarancia

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotuGarancia

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 96b Náhrada za stratu časuGarancia

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 99 EvidenciaGarancia

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 98 Nočná prácaGarancia

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 97 Práca nadčasGarancia

11.4.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvody z brigádnickej práci študentov v roku 2023 v praxiGarancia

5.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanie cudzincov je od 1.1.2023 jednoduchšieGarancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz a choroba z povolania v roku 2023Garancia

17.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Oznámenie zmeny analytických údajov v posledný deň lehoty na podanie tlačivaGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času v praxiGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie skúšobnej doby v praxiGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 76 OdstupnéGarancia

9.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 45 Skúšobná dobaGarancia

9.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeruGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada za dovolenku a nevyčerpaná dovolenka v roku 2023Garancia

7.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnenie zamestnávateľa na peňažnú náhradu pri nedodržaní výpovednej dobyArchív

28.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 244 Osobitný vyjednávací orgánGarancia

24.2.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimiGarancia

24.2.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus