dnes je 28.6.2022

Uplatnenie daňového bonusu v roku 2022Garancia

27.5.2022, Ing. Juraj Válek, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Počítačový program ako zamestnanecké dieloGarancia

12.5.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel, Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeruGarancia

14.4.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

25.2.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Daňovo uznateľné náklady v rámci home office pre zamestnávateľa v roku 2022Garancia

18.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Daňové priznanie fyzickej osoby alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021Garancia

9.2.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zmeny v zdaňovaní jednotlivých foriem stravy zabezpečovanej zamestnávateľom od 1. 1. 2022Archív

15.12.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaArchív

30.9.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Archív

26.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaArchív

22.7.2021, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výšku zrážky zo mzdy neurčuje súdny exekútorArchív

28.6.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

COVID-19 - Pokračovanie pomoci pre podnikateľov podľa COVID automatuGarancia

18.6.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2021Archív

17.5.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Materské otca od 1. mája 2021Archív

5.5.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ohodnotenie práce vo sviatok v nepretržitej prevádzke v roku 2021Archív

28.4.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpočet odchodného v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpočet odchodného v roku 2021Archív

26.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného k 10. aprílu 2021Archív

15.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021Archív

30.3.2021, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanieArchív

12.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Suma finančného príspevku na stravovanieArchív

10.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021Archív

8.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2021Archív

25.2.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiArchív

15.2.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkovArchív

30.9.2020, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov v roku 2020Archív

10.7.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Stravovanie a zmrazené stravnéArchív

8.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dotácia na úhradu nájomného - nová forma štátnej pomociArchív

29.6.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Niektoré otázky z oblasti príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2020Archív

29.5.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov v roku 2020Archív

19.5.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávanie občanov EÚ/EHPArchív

17.4.2020, Ing. Peter Varga, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času v roku 2020Archív

17.4.2020, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príklady výpočtu mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v roku 2020Archív

9.3.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2020Archív

21.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenkyArchív

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príklady k § 152b Zákonníka práce - Príspevok na športovú činnosť dieťaťaArchív

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce - Minimálna výška mzdyArchív

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenkyArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 121 Mzda za prácu nadčasArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťaArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácuArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus