dnes je 23.6.2024

Prihlasovanie dôchodcov dohodárov do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2018Archív

11.7.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Adaptácia nových zamestnancov na pracoviskuArchív

16.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Najlepšie stratégie náboru na rok 2022 pre rýchly a efektívny náborArchív

10.3.2022, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Typy náborov zamestnancov v roku 2019Archív

20.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznania fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016Archív

10.1.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako efektívne riadiť tímArchív

14.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prečo majú personalisti dokonalý súbor dobrovoľníckych zručnostíArchív

2.5.2022, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti fyzickej osoby na konci roka 2016Archív

15.12.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako preniknúť do podvedomia Vašich kandidátovArchív

7.1.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznam

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:19

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Uvoľnenie zamestnanca na výkon funkcie starostu v roku 2018Archív

28.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dress Code v podnikuArchív

21.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná zmluva v roku 2024 - na čo si dať pozorZáznamGarancia

21.3.2024, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:03

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Vysielanie zamestnancov vs. prenájom zamestnancov do NemeckaZáznam

26.1.2021, JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:34

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Ako odhaliť manipulatívne techniky zamestnancov na pracoviskuZáznam

18.11.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:41

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Zmena trvalého pobytu zamestnanca v roku 2019Archív

28.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Startupy v roku 2020Archív

27.5.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 18 ZmluvaArchív

22.8.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Startupy v roku 2020Archív

15.7.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnanecké benefity v roku 2020Archív

10.12.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Archív

11.12.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako ísť príkladom pri zlepšovaní fyzickej a emocionálnej pohody zamestnancovArchív

24.5.2022, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Získavanie nových pracovníkovArchív

13.6.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje strategickej analýzyArchív

3.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vyplnenie daňového priznania fyzických osôb v príkladoch - typ AArchív

26.2.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Šikanovanie na pracoviskuGarancia

6.3.2024, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Proces adaptácie nových zamestnancov na pracoviskuZáznam

30.9.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:00

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2017Archív

5.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komunitná starostlivosť pre najzraniteľnejšie skupiny

31.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času v praxiArchív

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický náhľad na dovolenku za odpracované dni v roku 2023Archív

14.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie príjmu zo závislej činnosti cudzinca v roku 2018Archív

30.8.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

HR pod vplyvom digitalizácieArchív

10.4.2018, Radka Halušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dovolenka za odpracované dni v roku 2023Archív

18.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príspevok zamestnávateľa k svadbe v roku 2020Archív

13.7.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 228a Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práceArchív

5.12.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Choroba z povolania a doplatenie odstupného v roku 2018Archív

31.8.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pravidlá lockdownu vzťahujúce sa na zamestnancov

1.12.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Systémy odmeňovania zamestnancov v roku 2022Archív

30.11.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus