dnes je 28.6.2022

Nárok na odstupné

11.10.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné a odchodnéArchív

28.7.2020, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odstupné v roku 2017Archív

5.7.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odstupné v roku 2019Archív

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 76 OdstupnéArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Poskytnutie odstupného v roku 2018Archív

15.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odstupné a odchodné v roku 2017Archív

12.6.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odstupné zamestnanca v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Trvanie pracovného pomeru pre účely odstupného

8.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odchodné a odstupné podľa Zákonníka práce v roku 2018

8.3.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zahŕňa hrubá mzda aj odstupné aj odchodné?

7.12.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako je to v prípade zamestnankyne na materskej dovolenke?

10.12.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti v roku 2020Archív

29.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odchodné a odstupné pracujúceho dôchodcu v roku 2019Archív

27.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpočet odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

25.2.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Má nárok na odchodné dôchodca pri skončení pracovného pomeru?

12.2.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnancovi pri priznaní invalidného dôchodku v roku 2019Archív

12.9.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Choroba z povolania a doplatenie odstupného v roku 2018Archív

31.8.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 132 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Súbeh odchodného a odstupného v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Choroba z povolania v roku 2017Archív

7.6.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Kedy vyplatiť odchodnéGarancia

20.1.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov v roku 2017Archív

20.10.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odchodné od 1.1.2013

6.2.2013, Mgr. Viliam Kall, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy za zrušené pracovné miesto

20.8.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čiastočná invalidita a skončenie pracovného pomeru v roku 2018Archív

14.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022Garancia

14.12.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Koronavírus a skončenie pracovného pomeru

24.3.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zamestnankyni na RD z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a nárok na odstupné v roku 2018Archív

1.3.2018, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Archív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Tvorba sociálneho fondu z mimorozpočtových prostriedkov v roku 2018Archív

1.8.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skončenie pracovného pomeru a najčastejšie chyby z praxeZáznam

5.8.2013, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:37

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Skončenie pracovného pomeru v roku 2017

21.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeruZáznamGarancia

10.4.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:32

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Nezotrvanie zamestnanca u zamestnávateľa počas výpovednej doby

28.10.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer