dnes je 1.4.2023

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravnéhoGarancia

31.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Garancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanie cudzincov je od 1.1.2023 jednoduchšieGarancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie výplatnej pásky zamestnancomGarancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pštrosí efekt a jeho vplyv na rozhodovanieGarancia

24.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Klam preživších a jeho vplyv na rozhodovanieGarancia

24.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca navyše v roku 2023Garancia

24.3.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novela zákona o dani z príjmov - daňový bonusGarancia

23.3.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznanie priepustky od lekára zamestnancovi v deň výkonu nočnej práce v roku 2023Garancia

23.3.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Psychologické pasce v rozhodovaní - pasca vyhľadávania potvrdzujúcich informáciíGarancia

22.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pasca zakotvenia v rozhodovaníGarancia

22.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Štátom podporované nájomné bývanie z pohľadu zamestnávateľa v roku 2023Garancia

22.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z dohôd mimo pracovného pomeru v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatková dovolenka v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmera dovolenky za kalendárny rok v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na predčasný dôchodok v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Keď nám vlastné sebavedomie komplikuje životGarancia

20.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pasca status quo v rozhodovaníGarancia

20.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrat zamestnankyne do práce po skončení rodičovskej dovolenky v roku 2023Garancia

20.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovný úraz a choroba z povolania v roku 2023Garancia

17.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pasca utopených nákladovGarancia

16.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neverte informáciám, ktoré sú ľahko dostupné!Garancia

16.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2023Garancia

16.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Posúdenie písma na priepustke zamestnanca - kedy má na to zamestnávateľ nárok?Garancia

15.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času v praxiGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie skúšobnej doby v praxiGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie zmeny analytických údajov v posledný deň lehoty na podanie tlačivaGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pridelenie služobného auta zamestnancovi na súkromné účelyGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sebarozvoj zamestnancov na pracoviskuGarancia

13.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Motivácia zamestnancov na pracoviskuGarancia

10.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeruGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 45 Skúšobná dobaGarancia

9.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 76 OdstupnéGarancia

9.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Stres na pracoviskuGarancia

9.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Agilný prístup v riadení ľudských zdrojovGarancia

8.3.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako predísť burnoutu zamestnancov na pracovisku?Garancia

8.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada za dovolenku a nevyčerpaná dovolenka v roku 2023Garancia

7.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príklady na závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplínyGarancia

7.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

7.3.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ÚvodníkGarancia

7.3.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Agilný prístup v riadení ľudských zdrojovGarancia

7.3.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

7.3.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus