dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k ZP § 138 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

25.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.3 Komentár k ZP § 138 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 138


(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.

K ods. 1:


§ 138 ods. 1 upravuje poskytnutie pracovného voľna (na nevyhnutne potrebný čas) s náhradou mzdy (v sume priemerného zárobku - § 134) v stanovených prípadoch:

  • účasť na rekondičných pobytoch,

  • účasť na povinných lekárskych prehliadkach,

  • účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.


(2) Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších