dnes je 6.2.2023

Input:

Minimálna mzda pre stupne náročnosti v roku 2023

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.489 Minimálna mzda pre stupne náročnosti v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Suma minimálnej mzdy za mesiac pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok, je na budúci rok 2023 dohodnutá vo výške 700 eur. Suma hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom 40 hodinovom pracovnom čase, t. j. ak zamestnanec podľa pracovnej zmluvy odpracuje 8 hodín 5 dní v týždni, bude v roku 2023 vo výške 4,023 eur.

Uvedená suma však ešte neodzrkadľuje minimálny mzdový nárok zamestnanca, t. j. výšku sumy, ktorú minimálne musí za odpracovaný mesiac dostať od zamestnávateľa (v hrubom) zaplatenú. Zákonník práce upravuje konkrétny výpočet tohto minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy