dnes je 9.12.2023

Input:

Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.1 Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Vzhľadom na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 mám otázku, či po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, resp. 2 mesiace po odvolaní, prestane platiť aj § 250b ZP? Nie je mi to celkom jasné, lebo v § 250b sa odvoláva len na mimoriadnu situáciu, nešpecifikuje sa tu „len” mimoriadna situácia s Covid-19, ako je to napríklad v § 252 o... A mimoriadna situácia stále trvá v súvislosti s vojnou na Ukrajine – nie je mi teda jasné, aká je platnosť § 250b ZP.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

Zákonom č. 66/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a iné zákony bola do obsahu Zákonníka práce včlenená nová, jedenásta časť, ktorá