dnes je 4.3.2024

Input:

Pracovná disciplína a disciplinárna zodpovednosť zamestnanca v roku 2024

16.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.5 Pracovná disciplína a disciplinárna zodpovednosť zamestnanca v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Napriek tomu, že slovné spojenie „pracovná disciplína” je bežne používaným, nie je ako pojem definované v Zákonníku práce a ani v inom právnom predpise. Zákonník práce však ustanovuje generálnu povinnosť zamestnanca dodržiavať pracovnú disciplínu, a to odo dňa vzniku pracovného pomeru.  

Vo všeobecnosti ju tak možno charakterizovať ako súhrn rôznorodých povinností, ktoré musí zamestnanec riadne dodržiavať na pracovisku, ale aj mimo neho (napr. na pracovnej ceste). Obsah pracovnej disciplíny tvoria povinnosti zamestnanca vyplývajúce najmä z:

  • právnych predpisov (napr. Zákonníka práce, zákona o BOZP),

  • pracovnej zmluvy,

  • kolektívnej zmluvy,

  • pracovného poriadku (ak s ním bol zamestnanec oboznámený).

Jednoducho povedané, pracovná disciplína