dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava pracovnej zmluvy

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Právna úprava pracovnej zmluvy

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Právna úprava

Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku.

Založenie pracovného pomeru

Založenie pracovného pomeru prostredníctvom pracovnej zmluvy v rámci pracovnoprávnych vzťahov predstavuje konkretizáciu ústavného práva slobody výberu povolania a inej zárobkovej činnosti.

Pracovnoprávna teória v nadväznosti na § 18 ZP vychádza z princípu tzv. numerus clausus zmluvných typov, t. j., z obmedzenia možnosti použitia iných zmluvných typov než aké Zákonník práce výslovne vymenováva (upravuje).

Pracovný pomer sa zakladá výlučne pracovnou zmluvou. Napriek tomu, že sa v § 42 ods. 2 ZP spomína aj voľba a vymenovanie, voľba alebo vymenovanie je len