dnes je 23.6.2024

Input:

Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu v roku 2023

19.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.6 Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Prekážky v práci na strane zamestnanca či zamestnávateľa predstavujú dočasnú suspendáciu plnenia vyplývajúceho z pracovného pomeru pri vzniku právnych skutočností, ktoré zákonodarca považuje za právne významné bez toho, aby došlo ku skončeniu pracovného pomeru.

Prekážka v práci bráni zamestnancovi plniť svoje pracovné povinnosti voči zamestnávateľovi a rovnako zamestnávateľovi dočasne bráni v plnení svojich povinností voči zamestnancovi, hlavne ak ide o prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy. Dôkazné bremeno o existencii aj o trvaní príslušnej prekážky v práci na strane zamestnanca znáša sám zamestnanec. Pre doplnenie možno zdôrazniť, že existencia prekážky v práci zakladá zákonom predpokladané právne následky. Zamestnancovi zakladá právo nevykonávať prácu,