dnes je 15.4.2024

Input:

Pridelenie služobného auta zamestnancovi na súkromné účely

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.2.1 Pridelenie služobného auta zamestnancovi na súkromné účely

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Môže mať človek pracujúci 1 mesiac na dohodu o vykonaní práce pridelené služobné auto a dokonca aj na súkromné účely?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: Zákonník práce, Zákon o cestovných náhradách.

Pohľad autora na problematiku: Ak zamestnanec môže využívať firemné auto aj na súkromné účely, tak sa za príjem zamestnanca považuje aj suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely.

Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene automobilu nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, je potrebné ju o DPH zvýšiť. Za