dnes je 9.12.2023

Input:

Správna formulácia mzdového výmeru

10.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.1 Správna formulácia mzdového výmeru

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Je legislatívne správne (alebo pre zamestnávateľa výhodné), pokiaľ sa v Mzdovom výmere pre zamestnanca na pracovnom pomere uvádza:

- Zamestnávateľ a zamestnanec sa týmto dohodli, v súlade s § 118 ZP, na nasledujúcej mzde zamestnanca za prácu, ktorú bude zamestnanec vykonávať podľa pracovnej zmluvy zo dňa .................. (ďalej len „pracovná zmluva”).

- Nebolo by skôr správne „Zamestnávateľ stanovuje týmto mzdovým výmerom …”?

V rámci 1. variantu dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí zamestnanec súhlasiť s prípadnou zmenou mzdového výmeru. Pokiaľ bude v mzdovom výmere uvedené, že „Zamestnávateľ stanovuje týmto mzdovým výmerom ...” môže zamestnávateľ spraviť zmenu pracovného výmeru aj bez súhlasu zamestnanca? Je možné v mzdovom výmere z hľadiska legislatívy použiť formuláciu „Zamestnávateľ stanovuje týmto