dnes je 4.3.2024

Input:

Určenie miesta výkonu práce zamestnanca v pracovnej zmluve v prípade hybridnej práce

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.5 Určenie miesta výkonu práce zamestnanca v pracovnej zmluve v prípade hybridnej práce

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Ak zamestnanec pracuje 3 dni v sídle zamestnávateľa a 2 dni z domu, ako sa má upraviť miesto výkonu práce v pracovnej zmluve? Je potrebné konkrétne špecifikovať ktoré dni robí kde? Chceme zaviesť takýto hybridný model s tým, že zamestnanec si sám urči, ktoré dni robí z domu a ktoré dni robí v kancelárii.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Miesto výkonu práce predstavuje jednu z podstatných obsahových náležitostí pracovnej zmluvy nakoľko priamo determinuje šírku dispozičného oprávnenia zamestnávateľa voči zamestnancovi. Zamestnávateľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce a dočasne alebo natrvalo