dnes je 5.12.2023

Input:

Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.5 Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi vtedy, ak s ním pracovný pomer ukončí zamestnávateľ, a to z dôvodu:

  • ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

  • ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 ZP pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

  • ak zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na