dnes je 7.12.2022

Input:

Všeobecná informačná povinnosť zamestnávateľa

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.483 Všeobecná informačná povinnosť zamestnávateľa

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Novela Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. (ZP) zaviedla od 01.11.2022 rozšírenú informačnú povinnosť zamestnávateľa. Účelom je, aby zamestnanci boli čo najskôr (do siedmich dní pri základných podmienkach resp. štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru pri ostatných podmienkach v rozsahu § 47a) informovaní o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu. Uvedená však nič nemení na povinnosti zamestnávateľa plniť informačnú povinnosť voči potenciálnemu zamestnancovi podľa § 41 ods. 1 ZP, podľa ktorej je ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami (ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy) a s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami (za ktorých má prácu vykonávať). Rovnako sa nič nemení ani voči novému zamestnancovi, ktorého