dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.4 Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa § 60 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ....................................................................................................

IČO: ..................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .......................................................

Adresa trvalého pobytu: .........................................................................................

Dátum narodenia: