dnes je 22.1.2021

Input:

Ako budovať prostredie dôvery a bezpečia v pracovnom prostredí

7.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.1 Ako budovať prostredie dôvery a bezpečia v pracovnom prostredí

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Podľa Amy Edmondson, vedúcej výskumníčky Harvard Business School v tejto oblasti, psychologická bezpečnosť „popisuje vnímanie dôsledkov podstupovania medziľudských rizík v konkrétnom kontexte, ako je napríklad pracovisko”.

Edmondson identifikoval význam psychologickej bezpečnosti v oblastiach spolupráce na pracovisku a tímovej práce. Psychologicky bezpeční členovia tímu „majú istotu, že nikto v tíme nebude robiť hanbu ani potrestať voči komukoľvek inému za to, že priznal chybu, položil otázku alebo ponúkol nový nápad.”

Pretože toľko organizácií sa dnes spolieha na efektívne spôsoby spolupráce (najmä tie, ktoré majú znalostných pracovníkov), nie je prekvapujúce, že popri tíme zamestnancov a pracovnej kultúry je miesto pri stole aj pre psychologickú bezpečnosť.

Zdá sa, že psychologická bezpečnosť je hmlistá a ťažko sa s ňou bojuje. Rovnako ako u väčšiny vecí na pracoviskách, ktoré sa týkajú ľudí. To však neznamená, že by ste na to nemali myslieť a konať tak, aby ste posilnili psychologickú bezpečnosť, ktorú pociťujú všetci zamestnanci na Vašom pracovisku. Výhody sú zrejmé (a niekedy prekvapujúce).

Štyri spôsoby, ako vytvoriť psychologickú bezpečnosť

Možno najjednoduchší spôsob, ako to vyriešiť, je prístup zdravého rozumu. „Psychologická bezpečnosť nie je ani zďaleka komplikovaná, ako to môže znieť.“ Nakoniec, naozaj ide o to, aby sa tím skutočne spojil v jeden tím a vytvorilo sa prostredie, ktoré nastaví každého pre úspech. ”

Tu sú štyri jednoduché spôsoby, ako vytvoriť psychologickú bezpečnosť na Vašom pracovisku. Ak nemôžete implementovať všetky, začnite jedným. Možno budete prekvapení, ako jedna malá zmena a jej zvlnené účinky významným spôsobom ovplyvnia Vašich ľudí a Vaše pracovisko.

1. Porušte „zlaté pravidlo”

Už ste to počuli - správajte sa k ostatným tak, ako by ste chceli, aby sa oni správali k Vám. Pokiaľ ide o psychologickú bezpečnosť, opak je pravdou. Správajte sa k ostatným tak, ako by oni chceli, aby ste sa k nim chovali . Urobte si čas a opýtajte sa členov svojho tímu na priame správy, čo by uprednostnili, napríklad frekvenciu registrácií, štýl komunikácie, typ spätnej väzby atď.

„Ak ste skvelým manažérom alebo vedúcim pracovníkom, nemali by ste pôsobiť z hľadiska toho, čo chcete, mali by ste pôsobiť z pohľadu toho, čo chcú ostatní.“ Interpersonálne riskovanie sa stáva oveľa menej rizikovým, ak viete, čo ostatní chcú a ako uprednostňujú zaobchádzanie.

2. Vitajte zvedavosť

G Adventures je príkladom spoločnosti, ktorá aktívne buduje kultúru zahŕňajúcu zvedavosť. „Chceme pestovať kultúru zvedavosti, pretože vďaka nej sme viac prítomní na ceste, tvorivejší, lepší pri vzájomnej komunikácii a pružnejší a adaptívnejší na to, čo sa deje, keď prídeme k prekážke na ceste. Nehovoriac o angažovanejších.”

To všetko sú cenné výsledky podpory kultúry učenia sa a bádania napriek rizikám neistoty, zraniteľnosti a rozporov.

3.