dnes je 18.8.2022

Input:

Ako efektívne riadiť tím

14.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.1 Ako efektívne riadiť tím

PhDr. Mojmír Kališ

Pre výkonnosť tímu je dôležité, aby bol zložený z jednotlivcov, ktorí sú schopní podávať požadovaný výkon a zároveň je dôležité, ako je tím riadený. V oboch týchto oblastiach tímu je veľmi veľa poznatkov, vyberáme z nich tie, ktoré sú pre prax riadenia najaktuálnejšie a najužitočnejšie.

Zostavenie tímu

Keď zostavujeme alebo dopĺňame tím, nepotrebujeme žiadne teoretické vedomosti, aby sme vedeli, že na miesto murára nedáme sústružníka... To znamená, že do tímu vyberáme ľudí, o ktorých predpokladáme, že z hľadiska svojho vzdelania a kvalifikácie zvládnu dané úlohy. V niektorých profesiách, ktoré sú špecifické, však z trhu práce nedostaneme ľudí, ktorí majú danú kvalifikáciu a vyberáme takých, o ktorých si myslíme, že na danú prácu majú povahové a intelektuálne predpoklady.

Okrem povahových a intelektových predpokladov požadujeme od ľudí aj charakterové