dnes je 22.1.2021

Input:

Ako preniknúť do podvedomia Vašich kandidátov

7.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Ako preniknúť do podvedomia Vašich kandidátov

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Noví zamestnanci sú ako jablkami iného stromu: manažéri ich ešte nepoznajú, a tak sa budovanie efektívneho systému komunikácie a motivácie na pracovisku stáva výzvou náročnou na zdroje a čas.

Okrem toho sa môže stať, že váš nový zamestnanec nepodporuje poslanie, ciele, kultúru a názory vašej spoločnosti. Skrytím svojich skutočných úmyslov a motivácií pre prácu vo Vašej spoločnosti bude taký kandidát iba ťažko produkovať hodnotu pre Vašu firmu a bude Vás stáť čas a peniaze.

Ak sa chcete vyhnúť problému, pred prijatím do zamestnania nezabudnite pochopiť skutočné zámery potenciálnych zamestnancov.

Ako to urobiť?

DEFINUJTE ICH TYP MOTIVÁCIE

Motivácia je kombináciou „vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré u ľudí stimulujú túžbu a energiu, aby sa neustále zaujímali o prácu, úlohu alebo predmet, alebo aby sa usilovali o dosiahnutie cieľa.”

HR tímy väčšiny spoločností pracujú na poskytovaní externých faktorov motivujúcich zamestnancov. Pokiaľ však ide o hľadanie nových talentov, je nevyhnutné definovať interné motívy kandidáta, ktoré ovplyvňujú jeho efektivitu práce. Keď ich spoznáte, budete schopní zistiť všetkých možných demotivátorov pre konkrétnu osobu a tiež to, ako dlho im môže trvať, kým sa o svoju prácu prestanú zaujímať.

Existuje päť typov vnútorných motivácií:

  1. Odmena: zamestnanec pracuje pre peniaze a iné hmotné výhody.
  2. Uznanie: zamestnanec túži po pochvale od manažérov a kolegov.
  3. Proces: samotný proces práce inšpiruje zamestnanca.
  4. Úspech: zamestnanec sa usiluje o sebaposilnenie a osobné naplnenie.
  5. Ideológia: zamestnanec pracuje na plnení cieľov a poslania spoločnosti.

Jedným zo spôsobov, ako posúdiť typ motivácie Vášho potenciálneho zamestnanca, je telefonický rozhovor. A spýtajte sa:

„Čo je päť hlavných kritérií, ktoré vyberiete pri potenciálnom zamestnávateľovi?“

Napríklad hovorí o stabilite spoločnosti, mzdových tarifách, pracovných povinnostiach, priestore pre profesionálny a osobný rast a priateľských spolupracovníkoch. Takéto štandardné informácie môžu veľa napovedať o vnútorných motívoch tohto kandidáta:

Hovorí: „stabilita spoločnosti;” čítate „potreba bezpečnosti.”

Hovorí: „mzda” a „pracovné povinnosti;” čítate „potreba úcty”.

Hovorí: „profesionálny rast;” čítate, „potreba sebarealizácie”.

Hovorí: „tím spolupracovníkov;” čítate „potreba skupinovej príslušnosti”.

Zaznačte si odpovede a pozvite ho na osobný pohovor. Je to práve tá fáza, kedy Vám reč tela uchádzača dokáže povedať oveľa viac ako slová o jeho skutočných úmysloch.

ZVÁŽTE REČ TELA

Vďaka niekoľkým sprievodcom, ako uspieť na prijímacích pohovoroch, sú dnes kandidáti čoraz kreatívnejší: vopred prichádzajú so „správnymi” odpoveďami na všetky otázky. Hovoria to, čo chcete počuť, nie to, čo si v skutočnosti myslia alebo cítia. Jeden malý detail Vám však môže pomôcť „prečítať” potenciálnych zamestnancov, pretože ich ovládanie nie je také ľahké ako slová: Reč tela.

Neverbálne podnety, ako sú gestá, držanie tela a mimika kandidáta Vám povedia viac o ich zámeroch ako o slovách.

1. POSTOJ

Opierať sa o stoličku alebo sa príliš priblížiť k tvári náborára je ukážkou obrannej pozície. Keď Vám uchádzač povie, ako veľmi sa teší z práce vo Vašej spoločnosti, venujte pozornosť jeho pohybom ramena: pohyb jedným ramenom alebo vôbec žiadny pohyb je zlé znamenie. Signalizuje neistotu alebo klamstvo.

2. OČNÝ KONTAKT

Väčšina personalistov súhlasí s tým, že ide o nevhodný očný kontakt, keď kandidát neustále odvracia oči alebo sa zameriava na niečo iné, je to prejavom nepoctivosti. Nie je to však zakázané, keď sa na chvíľu pozrie opačným smerom.

3. GESTÁ

Ak si kandidát neustále pretiera krk, preukazuje frustráciu alebo sa snaží skrývať klamstvá. Hrať sa s vlasmi alebo prekrížiť ruky? Váš kandidát sa môže cítiť nepríjemne alebo neisto.

ŽIADAJTE PRESNÉ OTÁZKY

Zodpovedá to metódam pohovoru STAR aj CASE a môžete ich požiadať o kandidátov na pozíciu front-office aj back-office.

“PREČO SI ZMENILI SVOJE PRACOVISKO?“

Poskytnite kandidátovi asi 10 minút na sebaprezentáciu. Mal by sa s vami podeliť o svoje najvýznamnejšie úspechy v kariére a mal by spomenúť dôvod, prečo zmenil zamestnávateľa.

Povedzme, že váš kandidát má 12-ročné skúsenosti a počas tohto obdobia mal 5 zamestnávateľov. Medzi hlavné dôvody zmeny zamestnania patria:

  1. Nízky plat (potreba rešpektu).
  2. Žiadny priestor pre kariérny rast (potreba sebarealizácie).
  3. Konflikty s kolegami alebo veľkými šéfmi